Domov Zahraničie Katovice hostili konferenciu o klimatickej zmene

Katovice hostili konferenciu o klimatickej zmene

0
0

Počas minulého týždňa sa v poľských Katoviciach začala Konferencia o zmene klímy. Počas prvých dní vystúpili viacerí svetoví predstavitelia, pričom ako prvý mal možnosť vystúpiť poľský prezident Andrzej Duda.

Samotná Konferencia o zmene klímy v Katoviciach začala 2. decembra a potrvá až do 14. decembra tohto roka. Hlavným cieľom tejto konferencie je najmä finalizovať rozhovory k praktickej implementácii Parížskej dohody z roku 2015, ktorá má za cieľ bojovať proti globálnemu otepľovaniu.

COP24

COP24 je neformálny názov pre 24. konferenciu zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o klimatických zmenách (UNFCCC), ktorý bol prijatý na konferencii v Riu v roku 1994 na tzv. Summite Zeme v Riu ako jeden z troch dohovorov.

Zameriava sa na prevenciu nebezpečného ľudského zasahovania do klimatického systému planéty Zem. Na konferencii sa zúčastňujú okrem zástupcov štátov aj medzinárodné organizácie, odborníci a akademická obec a tiež mimovládny sektor.

Pokračovanie Parížskej dohody

Samotná implementácia Parížskej dohody z roku 2015 narazila po schválení na niekoľko prekážok. Azda najväčšou bolo odstúpenie Spojených štátov amerických od tejto dohody.

Následne prevzala vedúcu úlohu Čína, ktorá aktívne vstupuje do fázy implementácie a pripravila niekoľko pracovných stretnutí ešte pred konaním samotnej konferencie v Katoviciach.

Nakoniec vidíme, že počas predchádzajúcich 23 konferencií sa riešilo množstvo otázok, ktoré sa každoročne opakujú a nezdajú sa byť definitívne vyriešené, keďže sa objavujú znova a znova.

Prehlásenie solidarity

Na konferencii sa štandardne zúčastňujú svetoví lídri, ktorí sa snažia prijať politické prehlásenia, ktoré následne implementujú do svojich národných legislatív alebo reálnych krokov.

Tento rok to bol práve poľský prezident Andrzej Duda, kto predniesol Deklaráciu o solidarite, ktorá predpokladá dosiahnutie cieľov týkajúcich sa ochrany klímy a súčasne zachovanie hospodárskeho rozvoja v duchu solidarity.

Samotná deklarácia sa prijímala aklamáciou (verejným prihlásením sa). V Katoviciach ju prijali zástupcovia 45 štátov, no počet zostáva otvorený a stále je možné sa k nej pripojiť.

Hlavné témy tohtoročnej konferencie o zmene klímy

Andrzej Duda prehlásil, že je potrebné sa inšpirovať v minulosti, kedy aj samotná história nám ukazuje, že konaním spoločne a v duchu solidarity sa dajú dosiahnuť aj nemožné veci.

Začiatok konferencie sa teda niesol v duchu solidarity a spravodlivosti, ďalšie dni konferencie boli venované trvalo udržateľnému rozvoju miest, elektromobilite, kvalite ovzdušia, vplyvu ľudského faktora na klimatické zmeny, alebo aj najdôležitejšej otázke – samotného financovania politiky v oblasti zmeny klímy.

Jadrová energia ako možné riešenie

Na konferencii sa tiež diskutovalo o možnostiach ako zaistiť prechod na nízkouhlíkovú energiu pre rastúce mestské centrá.

Vzhľadom na očakávajúci nárast globálnej mestskej populácie o približne 1 miliardu ľudí do roku 2030 je potrebné zaistiť zníženie produkcie emisií skleníkových plynov z takýchto veľkých mestských centier.

Práve na jednom z panelov predstavili produkciu elektrickej energie prostredníctvom jadrovej energie, ako alternatívu, ktorá by mohla ponúknuť čistú a dostupnú energiu pre trvalo udržateľnú urbanizáciu a rozvoj.

jus, foto: SITA

Načítať ďalšie súvisiace články
Load More By admin
Load More In Zahraničie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pozrite si tiež

VIDEO: Pre pobavenie publika

Hovorí sa, že škodoradosť je najlepšia radosť. My sa však nechceme nikomu vysmievať, len v…