Domov História Keď Židia prestali byť považovaní za ľudí

Keď Židia prestali byť považovaní za ľudí

0
0

V časoch, kedy môžeme slobodne vyznávať akúkoľvek vieru, hlásiť sa ku ktorejkoľvek rase či národnosti, je mimoriadne dôležité, pripomínať si časy, kedy rovnosť medzi ľuďmi bola zrútená ako domček z karát. Začalo to odvrhnutím, pokračovalo prenasledovaním a prepuklo to v masovú akciu, ktorú poznáme pod pojmom holokaust.

Všetko to začalo v nacistickom Nemecku, kedy sa k moci dostala jedna strana, na čele ktorej stál človek posadnutý jednoznačnou a neľudskou ideológiou. Tým človekom bol Adolf Hitler, ktorý presadzoval politiku antisemitizmu.

Keď sa v roku 1933 stal ríšskym kancelárom, nastolil nacistickú diktatúru. Jeho strana prijímala zákony, ktoré mali nemeckým občanom pomôcť zotaviť sa z ťažkej hospodárskej krízy.

Kým Nemci sa z jeho krokov tešili, niektorí sa ocitli na okraji spoločnosti. Boli to najmä Židia, ktorí stratili akékoľvek nádeje na lepšiu budúcnosť. Prestali byť považovaní za ľudí, ktorí sa hlásia k judaizmu, ale boli definovaní ako samostatná rasa. Rasa, ktorá bola v Nemecku nežiaduca.

Začiatky politiky antisemitizmu

Všetko to začalo hneď, ako sa Hitlerova strana NSDAP dostala k moci. Už v apríli 1933 bola prijatá prvá veľká antisemitská legislatíva. Zákon o obnove profesionálnej štátnej služby oficiálne zakázal Židom zamestnať sa v inštitúciách v rámci štátnej správy.

Nasledovali ďalšie zákony, ktoré Židom zamedzili študovať na verejných školách a univerzitách. To ale Hitlerovi ešte stále nestačilo a Židom chcel odňať všetky práva, ktoré ešte mali.

Aby sa nemecká krv nemiešala

To sa mu napokon podarilo 15. septembra 1935, kedy boli na norimberskom zasadaní Ríšskeho snemu jednohlasne prijaté norimberské zákony. Boli to dva ústavné zákony, ktoré už definitívne otvorili cestu antisemitizmu.

Prvý zákon, Zákon o ríšskom občianstve, stanovil, kto naďalej môže ostať občanom, a komu naopak bude občianstvo odňaté. Občianstvo stratili Židia, ktorí boli zároveň zbavení všetkých politických práv.

Druhý zákon mal názov Zákon o ochrane nemeckej cti a krvi. Ten zakázal pohlavný styk a tiež uzatváranie manželstiev medzi Nemcami a Židmi. Všetky takéto manželstvá boli vyhlásené za neplatné.

Židovským domácnostiam bolo zakázané zamestnávať nemeckých služobníkov mladších ako 45 rokov, keďže práve také ženy mohli porodiť dieťa so židovskými koreňmi.

Židia už viac nemohli vyvešiavať ríšsku vlajku a ani používať jej farby. To už znamenalo úplné vyradenie Židov zo spoločnosti. Zákony nezabudli definovať to, kto bol považovaný za Žida.

Úplným Židom bol ten, kto mal minimálne troch židovských priamych predkov a zároveň sa hlásil k židovskej viere. Židia, ktorí patrili do tejto kategórie, boli počas holokaustu najviac prenasledovaní.

V druhej kategórii boli poloviční Židia, ktorí mali dvoch židovských prarodičov, bez ohľadu na to, či sa hlásili k judaizmu. Do tejto kategórie zaradil aj Nemcov, ktorí uzatvorili manželstvo so Židom.

V tretej kategórii sa ocitli tí, ktorí mali jedného židovského priameho predka, ale nehlásili sa k židovskej viere. Platnosť týchto zákonov bola postupne z Nemecka rozširovaná na ďalšie okupované územia. Výnimkou nebolo ani Československo.

10 rokov strachu a utrpenia

Norimberské zákony v konečnom dôsledku viedli identifikácii miliónov Židov v celej nacistami okupovanej Európe. Viac ako 6 miliónov z nich zahynulo v koncentračných táboroch a v dôsledku iných násilných činov.

Milióny z nich síce prežili, no najskôr museli vydržať tvrdý a ťažký boj. V prvom rade stratili všetky práva a slobody, ktoré poznali ľudia už stovky rokov pred tým, ako sa jeden človek rozhodol, že všetko bude inak.

Následne sa na nich kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom mohli vybúriť muži v uniformách, ktorí na nich páchali najohavnejšie činy. Až do skončenia vojny bojovali o holý život v táboroch smrti, kde ľudskosť bola na poslednom mieste.

Napriek tomu, že od tohto obdobia uplynulo takmer 80 rokov, táto téma by mala stále ostať živou, aby sa stala odkazom aj pre ďalšie generácie.

puma, foto: internetNačítať ďalšie súvisiace články
Load More By Admin
Load More In História

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pozrite si tiež

VISKUPIČ: Predčasné voľby sú jediným riešením

Za SaS môžem povedať, že predčasné voľby sú v tejto vypätej situácii jediným riešením, chc…