Domov Zaujímavosti „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“

„Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“

0
0

V ľudskom živote bude vždy platiť zákon: „Čo zaseješ, to budeš žať.“ Môžeme povedať, že spôsob nášho bytia dáva do pohybu okolnosti, ktoré sa nám v živote dejú a tiež, že dobro sa dobrom odpláca. Platí to nielen pre jednotlivca. Keď sa spojí množstvo ľudí pre dobrú vec, nebude existovať vo vesmíre moc, ktorá by silu pozitívnej myšlienky, zhmotnenú do činov, zastavila. Presne takýmto spôsobom sa nedávno zhmotnil obrovský prejav dobrej vôle ľudí.

V predvianočnom čase spojil celé Slovensko jeden výnimočný a krásny projekt s názvom: „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“, ktorého zakladateľkou sa stala mladá mamička na materskej dovolenke Janka Galatová.

Zakladateľky: vľavo Silvia Slobodová, vpravo Janka Galatová

Ide o projekt, v rámci ktorého ľudia napĺňajú krabice od topánok darčekmi pre seniorov z domovov dôchodcov. „Mamka ležala v nemocnici ako onkologický pacient a spolu s ňou aj starí ľudia, privezení z doliečovacích ústavov a z domovov dôchodcov.

Títo ľudia zväčša počas celého týždňa v čase návštevných hodín nemali ani jednu jedinú návštevu, len smutne hľadeli von oknom! To bol pre mňa spúšťač, prečo som sa do toho pustila.“ spomína Janka, kedy sa rozhodla svoju pomoc smerovať opusteným seniorom.

Spomenula si na malé dievčatko, ktoré videla v zahraničí niesť krabicu od topánok plnú hračiek do kostola. Išlo o zbierku hračiek a písacích potrieb pre deti zo sociálne slabších rodín v Afrike.

Janka svoj nápad zhmotnila a založila na sociálnej sieti skupinu „Koľko lásky sa zmestí do topánok“: „po spustení mojej výzvy na sociálnej sieti v minulom roku sa ku mne bezprostredne pridala Silvia Slobodová, ktorá sa stala spoluzakladateľkou už teraz celoslovenského projektu. Jej prínos pre projekt je obrovský a bez nej by sme dnes neboli tam kde sme!“ dodáva Janka.

Pre dedka a pre babičku

V rámci tohto projektu mohli darcovia z celého Slovenska naplniť krabice od topánok darčekmi pre seniorov z domovov dôchodcov. Krabicu zabalili do vianočného papiera a označili, či je venovaný dedkovi alebo babičke, ktoré zbierali a zhromažďovali kontaktné osoby v rôznych mestách.

Do celoslovenskej zbierky sa zapojila aj Zvolenčanka Veronika Leváková, ktorá pracuje v Banskej Bystrici ako sestra v jednom zdravotnom zariadení.

Veronika Leváková  rozdáva lásku nielen doma

Už jej samotné povolanie napovie o empatii, ktorú takíto ľudia majú doslova zakódovanú v srdci. Napriek tomu nás zaujímalo, ako sa Veronika stala koordinátorkou kampane vo Zvolene.

„Spomienky na Vianoce môjho detstva budú navždy spojené s krabicou od topánok. Do nej mi totiž vždy zabalili darčeky moji starí rodičia. Keď vlani rozbehla projekt pani Galatová, veľmi mi to pripomenulo dávne časy.

Myšlienka obdarovať seniorov a vrátiť im tak lásku, ktorú oni po celý život rozdávali ma nadchla a tak som tento rok hľadala možnosť, ako sa do projektu zapojiť… no a nakoniec som sa stala jednou z koordinátorov.“

Krásna myšlienka projektu, na ktorú v meste upozornila Veronika oslovila aj spoločnosť Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s.

„Hovorí sa, že ľudské dobro sa skladá s drobných čriepkov lásky. Pani Leváková chcela z týchto čriepkov poskladať jedno obrovské srdce pre generáciu ľudí, ktorá tvorila našu budúcnosť. Na Slovensku žije vyše 900 tisíc obyvateľov vo veku 60 a viac rokov, to je 17 % populácie.

Prejavovať úctu starším nie je len nejakou povinnou jazdou. Je to vyjadrenie rešpektu tým, ktorí nám dali skutočne veľa. Tvrdo pracovali, snažili sa, aby sme nežili v nedostatku, vychovávali nás a jednoducho z nás chceli spraviť dobrých ľudí.

Treba si pripomínať, čo všetko pre nás spravili, vážiť si ich a nezabúdať na nich. Preto sme oslovili pani Levákovú a navrhli jej nápad, ktorý mal pomôcť darcom zo širšieho okolia.

Vtedy ešte nikto netušil, aký to bude mať dosah,“ hovorí Alena Svitanová z oddelenia obchodu a marketingu spoločnosti SAD ZV.

V rámci územia banskobystrického kraja, ktorý dopravca obsluhuje, skrsla myšlienka pomôcť pri preprave darčekov od darcov nielen zo Zvolena, ale umožniť možnosť prepraviť darček od tých darcov, ktorí by sa do projektu zapojili, ale sú z iného mesta a či obce:

„Naši vodiči a vodičky sa stali osobami prvého kontaktu s darcami, čo malo za následok nečakaný bonus. Vzťah cestujúci – vodič dosiahol novú úroveň.

Z neosobného sa stal ľudský. Túto pridanú hodnotu bolo cítiť nielen z pozitívnych ohlasov cestujúcich, ale aj samotných vodičov a všetkých našich zamestnancov, bez ktorých by preprava darčekov nebola možná. Stačilo pritom málo – spojiť sa pre dobrú vec.“ hovorí Svitanová.

Zber a preprava darčekov na jedno miesto boli možné len vďaka všetkým, ktorý sa podieľajú na chode každodennej dopravy, ktorí k projektu pristúpili naozaj profesionálne so skúsenosťami a hlavne zodpovednou vzájomnou spoluprácou.

Všetci zainteresovaní pracovníci tak ukázali, že patria do spoločnosti, kde spolupráca medzi kolegami na všetkých úrovniach nie je len obyčajnou pracovnou rutinou, ale vzájomná pomoc funguje aj mimo špecializovanej pracovnej sféry.

Dispečerom jednotlivých závodov, pracovníkom dopravných kancelárií, riadiacim pracovníkom a hlavne vodičom autobusov za to patrí všetkým veľké ĎAKUJEME!

Veľa lásky v našom kraji

Prvotným očakávaním bolo, že by sa v rámci Zvolena a okolia mohlo vyzbierať spolu aspoň 70 krabíc a obdarovať tak 70 klientov Domova sociálnych služieb vo Zvolene. Toto sa však ukázalo ako veľmi skromné.

Hovorí pani Leváková: „Spočiatku bolo okolo krabičiek ticho. Postupne sa však začali ozývať ľudia, ktorých myšlienka obdarovania oslovila. Udalosti nabrali rýchly spád po tom, ako nás oslovila pani Svitanová z oddelenia obchodu a marketingu SAD Zvolen.

Spoločnými silami sme uľahčili odovzdávanie pripravených krabíc, nakoľko ich stačilo priniesť na autobusovú zastávku v ktorejkoľvek obci či meste, kam jazdia autobusy SAD Zvolen a poslať po vodičovi. Následky tohto nápadu mali tak obrovský dosah, že sa neuveriteľné stalo skutočnosťou.“

Nakoniec sa vyzbieralo 965 darčekov čo svedčí o tom, že majú ľudia stále k sebe blízko a vedia vyjadriť svoju spolupatričnosť s tými, ktorí to potrebujú.

Je obdivuhodné, že sa do tejto akcie zapojili anonymní darcovia z rôznych sociálnych vrstiev, detičky z materských škôl, žiaci základných a stredných škôl, aj športovci, napríklad HKM, a. s. Zvolen.

Hokejisti sú na pohľad tvrdí chlapi, no srdce majú na správnom mieste. Hovorí pán Brumerčík z HKM Zvolen: „Hokejový štadión je miesto, ktoré v sezóne navštívia tisícky ľudí.

Pani Leváková nás pred časom oslovila, či by nemohla v priestoroch štadióna vylepiť plagáty k akcii. Myšlienka nás nadchla natoľko, že sme sa rozhodli nielen vytvoriť vlastné plagáty, ale aj vo vlastnej réžií krabičky vyzbierať.

Oslovili sme nielen všetkých našich zamestnancov, ale tiež fanúšikov hokeja a ponúkli sme im možnosť odovzdať krabičky na dvoch domácich novembrových zápasoch s Liptovským Mikulášom a Michalovcami.

Zažili sme mnoho krásnych momentov, no jeden bol taký, na ktorý budeme ešte dlho spomínať. Fanúšikovia nášho rivala z Michaloviec priniesli na štadión svoje vlastné darčeky, ktoré nám odovzdali.

Toto nádherné gesto potvrdilo pravého ducha športu, ktorý by nemal rozdeľovať, ale naopak spájať.“ Pani Leváková dodáva: „Doslova hrialo pri srdci to, že sa takýmto spôsobom aj tí najmenší priučili tomu, že starších ľudí si treba ctiť.

Dôkazom bolo neuveriteľných 76 balíčkov, ktoré k nám prišli z 9. Základnej školy vo Zvolene na sídlisku Západ. A to bola len jedna z mnohých škôl, ktoré prispeli!“

Jedným zo zariadení, ktorého obyvatelia boli obdarovaní, je aj Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb na sídlisku Záhonok vo Zvolene. V čase adventu je 6. december dňom, kedy prichádza Mikuláš, aby odmenil ľudí za dobrosrdečnosť.

Tento deň bol v tomto domove výnimočným pre 128 klientov. Každý z nich obdržal darčekovú krabicu plnú rozličných vecí – od krížoviek, cez hygienické potreby, hrejivé, ponožky, deku, kávu, čaj, hrnček, oriešky, sladkosti a mnoho iných vecí, ktoré otvorili a potešili ich srdcia.

Veľa lásky do krabice od topánok vložili aj študenti 1.B SPŠ DOPRAVNEJ vo Zvolene

Neuveriteľných 76 balíčkov vyzbierala Základná škola 9, Zvolen – Západ

Radi by sme citovali p. riaditeľku DD a DSS Záhonok Zvolen – PhDr. Máriu Machayovú, ktorá vyjadrila vďaku v mene svojich klientov krásnymi slovami:

„Veľká vďaka patrí anonymným darcom, ktorí vložili svoju lásku do krabice, aby urobili radosť ľuďom v zariadeniach sociálnych služieb a vytvorili im krásnu vianočnú atmosféru.

Veríme, že sa z tohto projektu stane každoročná tradícia a bude nám cťou, keď budeme znova môcť pomôcť svojím dielom“.

S ľudským životom je to podobné ako s ročnými obdobiami. Človek nie je krásny len vtedy, keď je mladý, rezko a svižne vykračuje, ale jeho krásu tvoria aj múdrosť a skúsenosti, ktoré mu vekom pribudli.

Hovorí sa, že úcta k starším je jednou z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka.

Je nádherné, keď sa spoločnými skutkami môžeme skláňať pred krásou ľudí, od ktorých sa dodnes máme čo učiť. Važení darcovia, vďaka Vám ktorí ste sa do projektu zapojili a naplnili krabicu láskou sme mohli zbierke sme mohli obdarovať tieto zariadenia:

 • Domov sociálnych služieb Zvolen
 • Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen
 • Diakonické sociálne centrum Élim n.o. Zvolen
 • Dom pre seniorov Sliač
 • Senior park Prenčov
 • Domov dôchodcov Detva
 • Senior Activ Hriňová n.o.
 • Dom seniorov Donovaly
 • Dom dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča
 • Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Terany
 • Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Tisovec
 • Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Tornaľa
 • Špecializované zariadenie Chľaba, Štúrovo
 • Zariadenie sociálnych služieb Dunaj, Kováčov
 • Domov sociálnych služieb Lela, Štúrovo
 • Domov sociálnych služieb Úsmev Farna, Želiezovce

Namiesto P. S.: Krásny vianočný pozdrav sme dostali od obyvateľky z Domova dôchodcov a DDS Zvolen – Záhonok pani Dachovej, nech je práve ten dôstojnou bodkou za projektom „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“

Vianočný pozdrav

K Vianočným sviatkom úprimne vinšujem
veľa zdravia, pokoja a porozumenia prajem.
Nebo je večerom plné žiarivých hviezd,
všade okolo vládne kľud nočný,
nech prinesie Vám krásny čas Vianočný

Tichá noc, Svätá noc
bude sa rozliehať v chrámoch zas,
nech roztopí v ľudských srdciach
ľad i mráz.

Konajme vždy len dobré činy,
aby sme v duši zacítili aspoň ozvenu
teplých ľudských slov
aj teplé dlane ČLOVEČINY.

Nech potomci naši žijú šťastne v zdraví,
aby dokázali viac, ako sme my dokázali.
Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane!

praje Dáchová, obyvateľka DD a DSS Zvolen – Záhonok

Načítať ďalšie súvisiace články
Load More By admin
Load More In Zaujímavosti

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pozrite si tiež

ČAPLOVIČ: Sprítomnená minulosť

V karanténe doma ostáva veľa času na premýšľanie, uvažovanie. Starí Egypťania poznali len …