Domov Slovensko Nová ministerka školstva má na stole reformu, ktorá má zefektívniť vzdelávanie

Nová ministerka školstva má na stole reformu, ktorá má zefektívniť vzdelávanie

0
0

„Učiace sa Slovensko“ je názov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý vypracovala skupina odborníkov a ktorého cieľom je posunúť školstvo na úroveň 21. storočia.

Nová ministerka školstva Martina Lubyová sa v úrade nestihla ani poriadne zohriať a už má na stole najväčšiu reformu školstva. Tá ju podľa jej slov pokladá za hlavnú prioritu svojho funkčného obdobia. Viacerým sa návrh na zvýšenie kvality vzdelávania pozdáva.

Štát pre školstvo chce vyčleniť aj viac financií. Cesta návrhu je však ešte dlhá. V najbližšom období bude prerokovávaný v parlamentnom výbore pre vzdelávanie. Po jeho prípadnom schválení sa bude do praxe dostávať len postupne.

Stredobod záujmu- jednotlivec

Pod dokument sa podpísala skupina expertov na vzdelávanie ako Vladimír Burjan, Milan Ftáčnik, Juraj Vantuch, Emil Višňovský a Libor Vozár. Oblasťou záujmu je jednotlivec, ktorý sa podľa ich slov nemá rozvíjať len v škole, ale počas celého svojho života.

Pod učením teda chápu proces celoživotného rozvíjania potenciálu vo vhodných podmienkach. Celý dokument obsahuje 260 strán, ktoré sú zhrnuté do ôsmych kapitol.

Učiť sa, nie vzdelávať!

Prvá kapitola dokumentu sa zaoberá naplnením strategického cieľa, v centre ktorého stojí učiaci sa. Dôležité je, aby učitelia spolu s odborníkmi pristupovali ku každému jednotlivcovi individuálne a zohľadňovali pri tom rozmanitosť ich potenciálu, talentu, ale aj možné znevýhodnenie.

Dokument hovorí tiež o nadaných deťoch, ktoré by mali dostávať špeciálne štipendiá už na základných a stredných školách. Nezabúda sa však ani na deti zo znevýhodnených prostredí či príslušníkov národnostných menšín.

Žiaci sa učia kvôli známkam

Reforma by mala pozmeniť aj hodnotenie žiakov. Tí sa totiž orientujú hlavne na známky, ktoré však nie vždy skutočne odzrkadľujú ich schopnosti.

Spätnou väzbou pre rodičov by podľa odborníkov malo byť slovné hodnotenie, ktoré by malo obsahovať dôležité informácie pre žiaka aj rodiča. Takéto hodnotenie by malo poukázať na silné a aj slabé stránky žiaka.

Práca učiteľa znova ako vážená profesia

Atraktívnosť povolania učiteľa stále klesá. To samozrejme súvisí s finančným ohodnotením, vhodnými podmienkami a v neposlednom rade aj so spoločenským uznaním.

Dôležité je však aj to, aby výber učiteľov podliehal prísnejším kritériám. Táto kapitola však naráža na večný problém – peniaze. Zvýšiť platy, zaviesť benefity, či iné motivačné odmeny je totiž časťou návrhu, ktorého financovanie nie je také jednoduché, ako to predkladajú odborníci.

Zložité uplatňovanie absolventov

Rozlíšenie kvantity od kvality absolventov je jedným z primárnych problémov v školstve. Školy totiž produkujú obrovské množstvo absolventov, ktorí majú problém uplatniť sa vo vyštudovanom odbore.

Absolventom by mal pomôcť nový program, ktorý by im mal pomôcť v nájdení vhodnej pracovnej ponuky a nielen akejkoľvek práce. Študijné odbory by po novom mali byť diferencované na žiaduce a nežiaduce.

Najväčšia časť sa venuje vysokým školám

Až štyri kapitoly dokumentu sa venujú problematike vysokých škôl na Slovensku. Cieľom nového programu je zvýšiť kvalitu vzdelávania študentov vysokých škôl. Dôležitým bodom je ich otvorenosť smerom k zahraničiu.

V súčasnosti všetky študijné programy na vysokých školách podliehajú akreditácii, ktorú uskutočňuje Akreditačná komisia. Cieľom je vytvoriť akreditačné štandardy, ktoré by podliehali Európskym štandardom a usmerneniam.

puma, foto: SITA

Načítať ďalšie súvisiace články
Load More By admin
Load More In Slovensko

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pozrite si tiež

Superpotraviny nemusíme dovážať len spoza hraníc

Potraviny s vysokým obsahom vitamínov a minerálov označujeme pojmom superpotraviny. Množst…