Domov Ekonomika Nový model starostlivosti o poľovné revíry sa osvedčil

Nový model starostlivosti o poľovné revíry sa osvedčil

0
0

Kým v roku 2017 sa priemerná cena za prenájom poľovných pozemkov na území Slovenskej republiky pohybovala v rozmedzí od 0,87 do 1,91 € za hektár za rok, priemerná cena štátneho podniku LESY SR za odpredaj odstrelu je dnes za hektár viac ako 5-krát vyššia. Vo vybraných poľovných revíroch predali LESY SR odstrel zveri za priemernú cenu 11,48 € na jeden hektár na rok.

Novým modelom starostlivosti o revíry sa v dlhodobom horizonte zabezpečí úprava pohlavnej a vekovej štruktúry všetkých druhov zveri.

„Premnoženie zveri, ktorá neváha kvôli potrave navštíviť aj miestne sídliská, je dôsledkom nedostatočnej starostlivosti o poľovnícke  revíry.

Odpredaj odstrelu nám umožňuje nielen efektívnejšie hospodáriť s revírmi ale, čo je najdôležitejšie z pohľadu bezpečností ľudí, kontrolovať stav zveri a starostlivosť poľovníkov o revíry,“ vysvetľuje Marian Staník, generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR.

Aktuálne zmluvy na odpredaj odstrelu komplexne riešia postavenie a rozvoj poľovníctva, zabezpečujú trvalo udržateľnú ochranu a využívanie voľne žijúcej zveri a zachovanie genofondu pre budúce generácie.

Žiadatelia o odstrel totiž musia spĺňať náročné kritériá, ktoré vyhodnocuje odborná komisia. Úspešní uchádzači napríklad zabezpečujú starostlivosť o poľovné revíry na vlastné náklady.

Ich úlohou je starať sa o zver, ako aj zveľaďovať poľovnícke zariadenia. Všetky tieto aktivity pritom konajú v úzkej spolupráci so zamestnancami LESOV SR.

Tieto aktivity zároveň prinášajú významný benefit v podobe budovania stabilných partnerstiev so širokou verejnosťou a zvyšovania povedomia laickej verejnosti o poľovníctve v SR, ktoré priamo súvisí aj s ochranou vzácnych druhov živočíchov a vzdelávaním mladých ľudí.“

Počas celej doby platnosti zmlúv na odpredaj odstrelu teda možno očakávať trvalé ekonomické výsledky.

Odpredaj odstrelu zabezpečuje stály priestor na aktívny manažment poľovných revírov s prihliadnutím na celospoločenské požiadavky pri realizácii výkonu práva poľovníctva a ochrane zveri v súčasnej dobe,“ dodal Staník.

Víziou štátneho podniku LESY SR je trvalo udržateľný rozvoj poľovných revírov, ktorý spočíva v rovnováhe medzi zabezpečením požadovaných chovateľských cieľov a reguláciou zveri.

Odpredaj odstrelu je realizovaný vo vybraných poľovných revíroch na základe schválenej metodiky s implementáciou odporúčaných postupov vo vládou schválenej Koncepcii rozvoja poľovníctva na Slovensku.

LESY SR mali ku 31. 12. 2019 v užívaní celkovo 130 poľovných revírov. V 59 poľovných revíroch LESY SR už zrealizovali nový model starostlivosti spôsobom odpredaja poľovnej zveri.

Výnosy z týchto 59 poľovných revírov boli v roku 2018 vo výške 391 tisíc eur, v roku 2019 sa zvýšili na 996 tisíc eur. Odpredaj lovu bude pokračovať aj v budúcnosti, čo bude pre LESY SR znamenať vyššie výnosy.

 • Nový model starostlivosti o poľovné revíry, ktorý zaviedlo súčasné vedenie podniku, spočíva v odpredaji odstrelu poľovnej zveri
 • Tento nový model priniesol v roku 2019 podniku LESY SR výnos 996 000 €, kým rok predtým to bolo 391 000 €
 • Novým modelom starostlivosti o poľovné revíry lesníci tiež zamedzujú premnoženiu zveri, ktorá čoraz častejšie vstupuje do blízkosti obydlí a ohrozuje ich obyvateľov aj návštevníkov lesov

TS, red, foto: LESY SR

Načítať ďalšie súvisiace články
 • VIDEO: Keď športujú zvieratá

  Už je to nejaký týždeň, čo sú športovci a doma a fanúšikovia so slzami v očiach spomínajú …
 • VIDEO: Strasti „home officu“

  Približne tretina sveta je dnes v karanténe. Tí, čo môžu, pracujú z domu. Avšak pokiaľ ste…
 • VIDEO: Keď sa zrazu prepadneš!

  Kde sa stratil? Na oko úplne nenápadný trik zmiznutia, ktorý však zvieratá nechápu a keby …
Load More By admin
Load More In Ekonomika

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pozrite si tiež

VIDEO: Keď športujú zvieratá

Už je to nejaký týždeň, čo sú športovci a doma a fanúšikovia so slzami v očiach spomínajú …