Domov Slovensko Parlamentné voľby 2020: Viete ako voliť?

Parlamentné voľby 2020: Viete ako voliť?

0
0

Na celom území Slovenska budú 29. februára (sobota) prebiehať voľby do NR SR. Jednotlivé volebné miestnosti budú otvorené od 7:00 do 22:00. Volebná miestnosť môže byť otvorená aj skôr a to najviac o dve hodiny, ak tak určí starosta obce, či primátor mesta.

Voľba mimo svojej obce

Volič, ktorý v danom termíne nemôže voľbu realizovať vo svojej obci či meste, musí požiadať na miestnom úrade o udelenie volebného preukazu. Ak sa ním pri voľbe preukáže spolu s občianskym preukazom, voľbu môže vykonať.

O volebný preukaz môže požiadať najskôr 30 dní pred termínom konania volieb a najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb – 28. február (piatok).

Postup ako voliť

Po príchode do volebnej miestnosti je občan povinný legitimovať sa okrskovej volebnej komisii predložením občianskeho preukazu. V prípade, že má volič hlasovací preukaz, predloží ho spolu s občianskym preukazom.

Hlasovací preukaz okrsková volebná komisia odoberie. Následne sú voličovi vydané hlasovacie lístky a prázdna obálka, ktorá má na sebe odtlačok pečiatky danej obce.

Prevzatie hlasovacích lístkov musí volič v zozname voličov potvrdiť podpisom. Hlasovanie je volič povinný vykonať vo vyhradenom priestore. Ak volič v tomto priestore nebude, okrsková volebná komisia mu toto hlasovanie neumožní.

Hlasovací lístok a krúžkovanie

Spomedzi hlasovacích lístkov si volič vyberie jeden hlasovací lístok tej politickej strany, za ktorú sa rozhodol vo voľbách hlasovať. Do obálky môže vložiť iba jeden lístok bez ďalších úprav.

Takisto však môže na lístku zakrúžkovať poradové číslo jednotlivého kandidáta. Celkovo môže volič zakrúžkovať až štyri poradové čísla kandidátov, ktorým odovzdá svoje preferenčné hlasy.

Ak zakrúžkuje poslancov menej, hlasy sa kandidátom budú počítať, ak ich zakrúžkuje viac, preferenčné hlasy nebudú kandidátom započítané. Obálku následne hodí do hlasovacej schránky. Nepoužité hlasovacie lístky vhadzuje do samostatne vyčlenenej schránky.

Voľba pre zdravotne postihnutých

Osoby, ktoré nemôžu zo zdravotných dôvodov sami upraviť hlasovací lístok, oznámia túto skutočnosť volebnej komisii. Volič má v tomto prípade právo vziať so sebou do vyhradeného priestoru osobu, ktorá podľa jeho pokynov hlasovací lístok upraví.

Volič, ktorý zo zdravotných dôvodov nemôže fyzicky prísť do volebnej miestnosti, môže požiadať obec v deň konania volieb, aby vykonal hlasovanie do prenosnej volebnej schránky.

Chyba pri hlasovaní

V prípade, že sa volič pomýli, má pravo požiadať okrskovú volebnú komisiu o vydanie nových hlasovacích lístkov. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vhodí do schránky, do ktorej sa hádžu ostatné nepoužité hlasovacie lístky.

Peňažný trest

Za vynesenie volebných lístkov z volebnej miestnosti hrozí pokuta do výšky 33 eur. Volič je povinný nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky vhodiť do zapečatenej schránky.

Denis Ruščák, foto: shutterstock

Načítať ďalšie súvisiace články
  • VIDEO: Keď športujú zvieratá

    Už je to nejaký týždeň, čo sú športovci a doma a fanúšikovia so slzami v očiach spomínajú …
  • VIDEO: Strasti „home officu“

    Približne tretina sveta je dnes v karanténe. Tí, čo môžu, pracujú z domu. Avšak pokiaľ ste…
  • VIDEO: Keď sa zrazu prepadneš!

    Kde sa stratil? Na oko úplne nenápadný trik zmiznutia, ktorý však zvieratá nechápu a keby …
Load More By admin
Load More In Slovensko

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pozrite si tiež

VIDEO: Keď športujú zvieratá

Už je to nejaký týždeň, čo sú športovci a doma a fanúšikovia so slzami v očiach spomínajú …