Domov História Spor medzi susedmi, ktorý bol vyriešený na medzinárodnej pôde

Spor medzi susedmi, ktorý bol vyriešený na medzinárodnej pôde

0
0

Slovensko a Maďarsko spája dlhá spoločná hranica, ale tiež množstvo konfliktov, ku ktorým dochádzalo v priebehu dlhých storočí. Tie súviseli najmä s posúvaním hraníc. Azda najvýznamnejším sporom novodobých dejín bol spor o Gabčíkovo, ktorý musel vyriešiť až Medzinárodný súdny dvor v Haagu 25. septembra 1997.

Práve Dunaj tvorí akúsi prirodzenú hranicu medzi Slovenskou a Maďarskou republikou. Podľa medzinárodných dohôd by sa každý zásah na hraničnom vodnom toku mal odsúhlasovať oboma stranami.

Práve to je dôvod vzniku sporu o Gabčíkovo, ktorý politikov, diplomatov a advokátov zamestnával v 90. rokoch 20. storočia.

Dôvody vzniku sporu

Všetko začalo už v roku 1952, kedy sa stretli predstavitelia Československej socialistickej republiky a Maďarskej ľudovej republiky, aby sa dohodli o využití spoločného úseku Dunaja.

Po prerokovaní celej otázky sa stretli opäť 16. septembra 1977, aby mohli podpísať Zmluvu medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o výstavbe a prevádzke sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros.

O rok neskôr bola výstavba celého projektu zahájená. V roku 1989 ale maďarská strana pozastavila práce a následne v roku 1992 vypovedala zmluvu.

Dôvodom mali byť tvrdenia aktivistov a ochrancov prírody o tom, že výstavba vodných diel by spôsobila škody na prírodnom prostredí. V tom čase bolo však Vodné dielo Gabčíkovo na slovenskej strane takmer celé hotové.

Československo teda v snahe minimalizácie ekonomických a environmentálnych škôd pristúpila k Variantu C, podľa ktorého bolo vodné dielo vybudované výlučne na našej strane Dunaja.

Problémom však ostávalo, že zmluva z roku 1977 bola jednostranne nevypovedateľná. Nasledovali ďalšie rokovania medzi oboma stranami.

Ich výsledkom bolo podanie podnetu na Medzinárodný súdny dvor v Haagu, ktorý mal ako nestranný arbiter celú vec jednoznačne vyriešiť.

Rozsudok Medzinárodného súdneho dvoru

Po prešetrení všetkých udalostí týkajúcich sa výstavby vodného diela vyriekol Medzinárodný súdny dvor v Haagu svoj rozsudok presne 25. septembra 1997.

Na základe tohto rozsudku nebolo Maďarsko v roku 1989 oprávnené pozastaviť práce. Na druhej strane bolo Československo v roku 1991 oprávnené pristúpiť k Variantu C, ale zároveň nebolo oprávnené uviesť tento variant do prevádzky v roku 1992 ako jednostranné riešenie.

Vo svojej podstate teda Medzinárodný súdny dvor potvrdil platnosť zmluvy z roku 1977.

Dôsledky sporu

Hoci bol spor vyriešený v prospech slovenskej strany, dodnes má ďalekosiahle následky pre obe strany. Na jednej strane sa Maďarsko pripravilo o dodávky elektriny, keďže Slovensko nie je nútené elektrinu tu vyrobenú maďarskej strane dodávať.

Maďarsko ďalej narušilo vodnú prepravu na Dunaji, keďže pri Nagymarosi v čase nízkej vodnej hladiny Maďarsko nie je schopné uskutočňovať prepravu na trase Dunaj-Mohan-Rýn.

Slovensko však na druhej strane prišlo o cennejšiu elektrinu a to práve kvôli zrušeniu stupňa Nagymaros. V konečnom dôsledku bola práve slovenská strana v tomto spore tou víťaznou.

Napriek tomu, že k vyriešeniu sporu prišlo pred 22 rokmi, bilaterálne vzťahy medzi Maďarskom a Slovenskom ostali aj v jeho dôsledku trvalo narušené.

puma, foto: SITANačítať ďalšie súvisiace články
Load More By admin
Load More In História

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pozrite si tiež

Deň, keď Little boy zničil Hirošimu

6. augusta uplynie 77 rokov od prvého použitia nukleárnej zbrane armádou USA. Tú využili p…