Domov Ekonomika Zmeny v Zákonníku práce – koho sa týkajú a čo prinášajú?

Zmeny v Zákonníku práce – koho sa týkajú a čo prinášajú?

0
0

Najnovšia novela Zákonníka práce prináša zmeny naprieč celým spektrom podmienok vykonávania práce na Slovensku. Poslanci zaviedli možnosť dobrovoľných gastrolístkov, pozreli sa aj na podmienky pri Home Office a nezabudli ani na násťročných. Všetky zmeny si postupne predstavíme v článku.

Brigáda od 15 rokov

Mladí študenti, ktorí dovŕšili 15 rokov, zatiaľ nemohli po deviatom ročníku brigádovať počas leta. Brzdil ich zákon o povinnej školskej dochádzke. Tá sa končila až 31. 8. a pre mnohých tak ostalo jedno leto nevyužité. Novela to zmenila a študenti budú môcť vykonávať ľahké práce, ktoré neohrozujú ich zdravie. Inšpektorát práce bude na túto zmenu dohliadať.

PREČÍTAJTE SI TIEŽ: VISKUPIČ: Človek milión

Marián Viskupič, predseda Výboru pre financie a rozpočet, za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) vo svojom vystúpení v parlamentnej rozprave naznačil, že podobné situácie sa doteraz riešili prácou načierno.

„Takto sme „učili“ deti podvádzať…alebo inak, hneď prvý pracovný kontakt mladého človeka s realitou bol o obchádzaní nefunkčného systému.“

Koronavírus zrýchlil proces rozširovania možnosti práce z domu

Online svet totiž mnohým zamedzil možnosť odpojenia sa. Aj nariadenia Európskej únie sa k tomu zákonne postavili. Výsledkom je čas na odpočinok, flexibilnejší pracovný čas po dohode so zamestnancom, ale aj povinné zabezpečenie technických prostriedkov. Inak sa nariaďujú aj možnosti preplácania nákladov zamestnancovi, ktoré by inak pokrývala pevná kancelária.

Napríklad náklady na elektrinu, na nadštandardné pripojenie na internet potrebné na výkon práce). Určenie nákladov sa robí v každom prípade osobitne (v tomto kontexte je relevantný aj kontext zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov).

Pribudne aj nový výpovedný dôvod

Tým je dovŕšenie veku 65 rokov a zároveň dosiahnutý nárok na starobný dôchodok. Obe podmienky musia byť splnené súčasne. Zamestnanec, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer z uvedeného dôvodu, má nárok na odstupné. Poslanec Viskupič zdôvodňuje opatrenie ťažkou situáciou na pracovnom trhu ako dôsledok koronakrízy.

Opatrenie má podporiť celkovú zamestnanosť v Slovenskej republike, ako aj medzigeneračnú výmenu zamestnancov na pracovisku, ktorá je narušená zotrvávaním zamestnancov starších ako 65 rokov v pracovnoprávnom pomere u zamestnávateľa.

Opatrenie tiež podľa neho zlepší zamestnávanie absolventov vysokých a stredných škôl. Predmetné opatrenie prispeje aj k zníženiu nezamestnanosti. Poslanec Viskupič zároveň zdôrazňuje:

„Je to pre zamestnávateľa možnosť, v žiadnom prípade nie nutnosť. Ak má zamestnávateľ o služby zamestnanca stále záujem, môže samozrejme pracovať aj naďalej. Žiadny zamestnávateľ predsa neprepustí zamestnanca, ktorý prináša pridanú hodnotu.“

Menia sa aj podmienky vyžadujúce písomnú dohodu o vykonávaní práce

Doteraz to bolo tak, že písomná dohoda o vykonaní práce sa uzatvárala najneskôr deň pred dňom začatia práce. Táto povinnosť bola súčasťou Zákonníka práce od roku 2002. Zmena tak pomôže napríklad farmárom.

„Doba jednoznačne ukázala, že je to už zastarané. Zmena ustanovenia umožní flexibilnejšie uzatváranie dohôd o vykonaní práce – určite sa veľmi potešia naši pôdohospodári, kde treba pracovať v súlade s prírodou. Niekedy je 24 hodín rozdielom medzi záchranou úrody alebo jej zničením,“ hovorí Marián Viskupič.

Zmeny nastali aj u odborárov

Novela vypúšťa všetky ustanovenia, na základe ktorých bolo možné reprezentatívnu kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa rozšíriť na ďalších zamestnávateľov, ktorí neboli združení v zamestnávateľskom zväze a neboli pokrytí žiadnou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa.

Ďalšou zmenou v tejto oblasti je aj úprava pôsobnosti odborovej organizácie na pracovisku tak, aby zamestnancov na pracovisku zastupovali (ako príslušný odborový orgán) iba osoby, ktoré majú vzťah k zamestnávateľovi, t.j. sú u neho zamestnané v pracovnom pomere.

„V praxi sa stávalo, že v mene zamestnancov vystupovali osoby, ktoré nemali žiadnu previazanosť so zamestnancami. V niektorých prípadoch boli aj pochybnosti, či vôbec daná odborová organizácia má u zamestnávateľa nejakú členskú základňu,“ poznamenal Marián Viskupič.

Zmeny sa dotknú aj Konfederácie odborových zväzov SR (KOZ SR), nakoľko novela priniesla aj zmeny v Zákone o trojstranných konzultáciách (Zákon o tripartite). Svojich členov tak budú môcť v tripartite zastupovať aj ďalšie odborové organizácie. Marián Viskupič poukazuje na určitý monopol, kedy sa ďalšie existujúce odborové organizácie nemohli zúčastňovať tripartitných rokovaní.

„Svet okolo nás sa rýchlo mení a zmeny sa jednoznačne dotýkajú aj odborových organizácií. Budú musieť hľadať a nájsť si svoje miesto tak, aby dokázali prinášať pridanú hodnotu svojim členom i ostatným zamestnancom,“ uzavrel poslanec Viskupič.

red, tv, foto: TASR/Jakub KotianNačítať ďalšie súvisiace články
Load More By Admin
Load More In Ekonomika

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pozrite si tiež

Uzatvárame kvartál, aké sú vyhliadky?

Pozitívne je, že lockdown sa takmer nedotkol priemyslu. Gastro, hotely a maloobchody sú v …