Domov História Keď hranice prestali byť prekážkou

Keď hranice prestali byť prekážkou

0
0

V minulosti sa na hraniciach štátov uskutočňovali rozsiahle kontroly, v dôsledku ktorých sa tu tvorili kolóny. Dnes sme zvyknutí, že hranicami prejdeme bez zastavenia, dokonca bez toho, aby sme si to všimli. Je to vďaka tomu, že Slovensko je súčasťou Schengenského priestoru, ktorý bol vytvorený Schengenskou zmluvou podpísanou 14. júna 1985.

Napriek tomu, že Schengenská zmluva, ktorej cieľom bolo postupné rušenie hraničných kontrol, bola podpísaná už v júni 1985, trvalo dlhšie, kým sa začala uplatňovať aj v praxi.

Stalo sa tak až 26. marca 1995, kedy prišlo k úplnému zrušeniu hraničných kontrol medzi siedmymi štátmi. Medzi ne patrili Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Portugalsko, Belgicko, Luxembursko a Holandsko. Tomuto dňu predchádzali spoločné rokovania a samotné podpísanie zmluvy.

Z vinárskeho mestečka symbol spojenia

Počiatky Schengenskej zmluvy možno nájsť v Sarrebruckskej dohode, ktorá bola podpísaná 13. júla 1984 medzi Francúzskom a Nemeckom. Dôvod jej podpísania bol prostý.

Išlo o vyvrcholenie snáh európskych autodopravcov, ktorí kritizovali dlhé kolóny na hraniciach týchto krajín. Práve táto dohoda mala tento problém vyriešiť tak, že postupne dôjde k rušeniu kontrol na hraniciach a zároveň umožní voľný pohyb tovaru a služieb.

Inšpiráciu hľadali v krajinách Beneluxu, ktoré takúto voľnosť zaviedli už v roku 1960. Tak sa týchto päť krajín spojilo, aby podnikli spoločné kroky.

Po rokovaniach sa predstavitelia týchto krajín dohodli na podpise zmluvy. Miestom jej podpisu sa stalo luxemburské mestečko Schengen nachádzajúce sa v blízkosti hraníc s Nemeckom a Francúzskom.

Išlo o vinárske mesto so 425 obyvateľmi. Práve tu sa 14. júna 1985 na palube lode Princesse Marie-Astrid v schengenskom prístave rozhodlo o tomto dôležitom kroku.

Podľa tohto mestečka dostala meno aj samotná dohoda. Na počesť tejto dôležitej udalosti tu bol v roku 2000 vybudovaný aj pamätník.

Zväčšovanie schengenského priestoru

Schengenská dohoda definitívne ustanovila postupné odstránenie hraničných kontrol na vnútorných hraniciach pre štátnych príslušníkov členských štátov a umožnenie voľného pohyb osôb, tovaru a služieb.

Dohoda ale súčasne dávala priestor pre nelegálnu migráciu a organizovaný zločin. Signatárske krajiny sa teda súčasne dohodli podpísať aj Schengenský dohovor, na základe ktorého bude Schengenská zmluva vykonávaná.

Do platnosti dohoda vstúpila v septembri 1993 a Schengenský dohovor o dva roky neskôr. V roku 1995 boli odstránené prvé kontroly na hraniciach štátov, ktoré boli súčasťou Schengenského priestoru.

Ten sa v nasledujúcich rokoch rozrastal o ďalšie krajiny. Išlo predovšetkým o členské štáty Európskej únie, ale aj také, ktoré medzi jej členov nepatrili.

Medzi také patria napríklad Nórsko, Island, Lichtenštajnsko či Švajčiarsko. V roku 2000 k Schengenskej zmluve pristúpila aj Veľká Británia a Írsko, avšak len v obmedzenom rozsahu.

O polnoci z 20. na 21. decembra 2007 do Schengenského priestoru vstúpila aj Slovenská republika spolu s ôsmimi ďalšími krajinami. V súčasnosti je súčasťou Schengenského priestoru 26 európskych krajín.

Kontroly môžu byť obnovené

Voľný pohyb osôb cez hranice je pre nás v súčasnej situácii len utópiou. Neľahká situácia súvisiaca s koronavírusom totiž predstaviteľov krajín prinútila k uzatvoreniu hraníc či k dočasnému obnoveniu kontrol.

Takýto krok je možné podniknúť, ak si to vyžaduje ochrana verejného poriadku alebo bezpečnosti štátu. Tieto opatrenia sa zväčša zavádzajú pri hrozbe medzinárodného terorizmu, vzniku etnických nepokojov, ale aj pri riziku vyvolania nepokojov pri medzinárodných športových podujatiach.

Dnes sa zdá, že sme možnosť voľného pohybu cez hranice považovali za samozrejmosť. Situácia, ktorá si vyžadovala obnovenie kontrol na hraniciach, nás znova naučí vážiť si aj takú pre nás už samozrejmú vec.

puma, foto: internet

Načítať ďalšie súvisiace články
Load More By admin
Load More In História

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pozrite si tiež

Superpotraviny nemusíme dovážať len spoza hraníc

Potraviny s vysokým obsahom vitamínov a minerálov označujeme pojmom superpotraviny. Množst…