Domov Slovensko Roman Foltin: Pri riadení strany SaS nezabúdam na dôveru občanov

Roman Foltin: Pri riadení strany SaS nezabúdam na dôveru občanov

0
0

Vo funkcii generálneho manažéra strany SaS pôsobí Roman Foltin od roku 2014 a jednou z jeho hlavných priorít je zodpovednosť za hospodárenie strany a transparentnosť.

„Mám dlhoročné podnikateľské skúsenosti vo finančnej a manažérskej oblasti. To je jeden z aspektov, prečo sa v mojej pozícii cítim ako ryba vo vode. Som si plne vedomý toho, že financovanie politických strán podlieha kontrole viacerých inštitúcií, orgánov a zákonov.

Všetky doterajšie audítorské správy prebehli pod mojím vedením bez akýchkoľvek pripomienok a výhrad zo strany audítora,“ hovorí generálny manažér SaS a poslanec NR SR Roman Foltin a pokračuje:

„Veľmi dobre si uvedomujem aj pôvod našich príspevkov, ktoré ako strana dostávame. O to viac dohliadam na ich čerpanie. Ľudia nám dali svoju dôveru a my sa zase snažíme splniť predvolebné sľuby. Máme výborný program, máme plán a máme obrovskú snahu vytvoriť prostredie, v ktorom sa našim občanom bude lepšie dýchať a žiť.“

Financovanie strany SaS sa skladá z troch hlavných zdrojov, ktoré tvoria príspevky zo štátneho rozpočtu, členské príspevky a dary. Najväčšími zdrojmi príjmu sú bezpochybne príspevky zo štátneho rozpočtu. Za 8. volebné obdobie získala strana SaS v roku 2020 príspevok vo výške 2 470 091,72 €.

Táto suma sa skladá z jednorazového prís­pevku za hlasy vo výške 1 957 366,32 €, z príspevku na činnosť vo výške 122 335,40 € a z príspevku na mandát vo výške 390 390 €. Uhradiť členský príspevok je povinný každý člen strany v minimálnej ročnej sume 100,- €.

Najviac peňažných i nepeňažných darov prijíma strana ako podporu od členov najmä v čase kampane do volieb. Dar musí byť zdokumentovaný prostredníctvom darovacej zmluvy a darcov podpis notársky osvedčený.

Ako strana narába s rozpočtom a aké sú jej najväčšie výdavky?

Náročné obdobia na výdavky sú bezpodmienečne predvolebné kampane. „Na každú jednu kampaň do volieb máme vyhradený budget, do ktorého sa musíme zmestiť. Ročný rozpočet dôkladne plánujeme a dávame schvaľovať Republikovej rade.

Na druhej strane jeho čerpanie a celkové hospodárenie kontroluje Revízna komisia, ktorá zasadá každé 3 mesiace. Úlohou oboch orgánov je priamy zásah a kontrola efektívneho čerpania financií.

Každý neplánovaný výdavok podlieha vyhodnoteniu a schvaľovaniu. Vhodným príkladom sú napríklad billboardy mimo kampaň. Nakoľko sa často jedná o vyšší finančný obnos a strana aj prostredníctvom billboardov reaguje na aktuálne témy, musí takýto výdavok prejsť schválením.

V januári máme po Slovensku rozmiestnených takmer 400 billboardov k téme očkovania,“ približuje R. Foltin. Strana SaS má stanovený mesačný rozpočet, ktorého najvyššie položky tvoria osobné náklady, náklady na regióny, prenájom priestorov a kancelárií, reklamné náklady, tlačoviny, náklady v súvislosti s vozidlami a služby.

Raz ročne pritom zvykne usporadúvať kongres, programovú konferenciu a celoslovenské stretnutie krajských a okresných predsedov. „Už štvrtým rokom sa usiluje strana SaS podporiť našich členov v regiónoch.

Mimo centrálu máme po Slovensku zriadených ešte 7 kancelárií v každom krajskom meste. Na ich chod a réžiu máme vyhradený mesačný rozpočet. Veríme, že tieto výdavky pomáhajú k rozvoju regiónov práve vďaka pomoci a práci našich regio­nálnych zástupcov,“ uvádza generálny manažér SaS.

Vysoké umiestnenia v Transparency International

Dôkazom, že transparentnosť je pre stranu SaS skutočne dôležitá, sú aj vysoké umiestnenia v rebríčku a hodnoteniach Transparency International. Počas kampane do parlamentných volieb pravidelne obsadzovali prvé priečky a boli niekoľkokrát vyhlásení za najtransparentnejších.

Taktiež zverejnili majetkové a daňové priznanie nielen agentúre Transparency International, ale zdieľali ich aj s celou verejnosťou. Všetky výdavky spojené s kampaňou bolo možné vidieť detailne na transparentnom účte.

Médiám strana SaS pravidelne dodávala aktuálne informácie o výdavkoch rozdelených do niekoľkých položiek a vytvárali štatistiky podľa požiadaviek.

„Mojím cieľom je naďalej pokračovať v riadení strany po manažérskej stránke s dôrazom kladeným na efektívnosť a transparentnosť. Tieto ambície mám nielen ako generálny manažér SaS, ale aj ako poslanec NR SR. Strana SaS má moju dôveru a ponúka riešenia.

Je našou povinnosťou presadiť to, čo sme v našich predvolebných vyhláseniach občanom sľúbili. Verím, že spoločnými silami a prácou to dosiahneme,“ uzatvára Roman Foltin.

oš, foto: SITANačítať ďalšie súvisiace články
Load More By Admin
Load More In Slovensko

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pozrite si tiež

ČAPLOVIČ: Mystifikátor

Je tragédiou spoločnosti, ak sa do jej popredia dostane človek s pochybnou minulosťou. Muž…