Domov Slovensko Slovensko zaviedlo prísnejšie opatrenia

Slovensko zaviedlo prísnejšie opatrenia

0
0

Vláda SR navrhla na minulotýždňovom rokovaní viaceré nové opatrenia v súvislosti s treťou vlnou pandémie koronavírusu. Poslanci NR SR následne potrebné legislatívne zmeny v zrýchlenom konaní schválili.

Zamestnanec by sa mohol pri vstupe do práce preukázať očkovaním proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o prekonaní ochorenia alebo negatívnym výsledkom testu.

Vyžadovať to bude možné aj v prevádzkach. Osobu, ktorá odmietne preukázať svoju totožnosť, nebudú musieť vpustiť do prevádzok či na hromadné podujatie. Zamestnanec by si mal podľa legislatívy testovanie zabezpečiť sám alebo mu ho má bezplatne zabezpečiť zamestnávateľ.

Ak zamestnanec odmietne bezplatné testovanie v práci, bude sa to môcť kvalifikovať ako prekážka v práci na strane zamestnanca, a to bez náhrady mzdy.

„Nemožno však vylúčiť, že strany sa dohodnú na inom režime, napríklad náhrade mzdy, čerpaní dovolenky,“ uvádza sa v materiáloch k zákonom.

Ak testovanie odmietne policajt, colník alebo vojak, automaticky môže dostať služobné voľno bez nároku na plat. Policajt tiež bude môcť od ľudí vyžadovať potvrdenie o očkovaní, prekonaní alebo negatívnom teste na ochorenie COVID-19.

Vyššie pokuty

Počas krízovej situácie bude možné z dôvodu ochorenia COVID-19 uzatvoriť prevádzku. Mala by tak urobiť osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor a o pomoc môže požiadať aj policajta.

Okamžite uzatvoriť prevádzku, prípadne jej časť, z dôvodu porušenia nariadených opatrení, bude možné až na 30 dní. Legislatívna zmena upravuje aj pokuty v prípade, ak niekto urazí zdravotníkov, sfalšuje COVID pass alebo ohrozí poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Po novom bude možné udeliť sankciu za takéto konanie až do výšky 1000 eur. Za priestupky možno v blokovom alebo rozkaznom konaní pokutovať do 500 eur.

Za priestupky spáchané počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu bude pokuta do 1 500 eur, v blokovom konaní do 700 eur.

Podľa nových pravidiel sa tiež pandemická PN od 1. decembra dostane na úroveň štandardnej PN. Doteraz boli podmienky pandemickej PN výhodnejšie.

Poslanci odobrili aj viaceré pozmeňujúce návrhy. Upraví sa napríklad výška sumy úrazového príplatku zdravotníkov tak, aby zodpovedala právnemu stavu mimo krízovej situácie.

V zákone sa časovo ohraničí platnosť obmedzení zamestnancov na základe očkovania, potvrdenia o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívneho testu. Platiť bude len do 1. mája 2022.

Nevylučujú sprísnenie

Prijaté opatrenia sú miernejšie ako tie, ktoré odporúčalo konzílium odborníkov. Tí nevylučujú potrebu prípadného sprísnenia opatrení. Odborníci tvrdia, že epidemiologická situácia na Slovensku je aktuálne kritická a Slovensko potrebuje ráznu zmenu opatrení a zlepšenie ich dodržiavania.

Nové opatrenia

Na základe schváleného zákona sa vyhláškami ÚVZ upravujú protipandemické opatrenia:
1. Otvorenie prevádzok a ubytovania v čiernych okresoch pre plne zaočkovaných a tých, ktorí za posledných 180 dní prekonali ochorenie Covid-19.
2. Zamestnávatelia budú kontrolovať OTP režim svojich zamestnancov.
3. Zamestnávateľ bude musieť 2× týždenne testovať svojich zamestnancov. Štát do konca novembra preplatí testovanie alebo poskytne potrebné testy.
4. V čiernych okresoch budú môcť v prevádzkach pracovať aj nezaočkovaní zamestnanci, ktorí neprekonali ochorenie. Budú však musieť byť testovaní a po celý čas s respirátorom, ktorý prekryje ich horné dýchacie cesty.
5. Prevádzkovatelia a organizátori hromadných podujatí budú povinní kontrolovať dodržiavanie opatrení a okrem dokladu o očkovaní/testovaní/prekonaní ochorenia budú môcť na verifikáciu údajov skontrolovať aj doklad totožnosti.
6. Ak sa kontrolovaná osoba odmietne preukázať dokladom totožnosti alebo dokladom o očkovaní/testovaní/prekonaní, prevádzkovateľ alebo organizátor bude mať povinnosť odmietnuť mu vstup do prevádzky alebo na hromadné podujatie.
7. Ak osoba po vstupe do prevádzky alebo na podujatie poruší opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR uvedené vo vyhláške, prevádzkovateľ alebo organizátor bude mať právo ho vykázať.
8. Pri porušení stanovených pravidiel budú mať pracovníci RÚVZ právo udeliť blokovú pokutu a zatvoriť prevádzku na 30 dní.
9. Pracovník RÚVZ môže požiadať PZ SR o súčinnosť pre uzatváraní prevádzky po zistení nedostatkov.
10. Opakované nerešpektovanie zatvorenia prevádzky bude považované za závažné porušenie. V takom prípade živnostenský úrad zruší živnostenské oprávnenie.
11. Až na 1 000 eur sa zvyšuje pokuta v blokovom konaní za sfalšovanie Covid passu, resp. iného dokladu o očkovaní, testovaní a prekonaní.
12. Tiež sa zvyšuje pokuta až na 1 000 eur za urážku/útok na zdravotníkov.
13. V prípade potreby bude možný presun zdravotníkov na pracovisko zdravotníckeho zariadenia, kde to bude najviac potrebné, na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti.
14. V nevyhnutnom prípade bude možné nariadenie pracovnej povinnosti.
15. V prípade potreby bude možné povolanie zložiek v odbore sanitár ozbrojených síl a využitie členov ozbrojených síl.
16. V prípade vianočných trhov bude možné realizovať predaj výrobkov, nie tovarov na konzumáciu.
17. Ministerstvo zdravotníctva v teréne zabezpečuje edukačné tímy a aktivity na osvety v boji s pandémiou.
18. Ministerstvo zdravotníctva zabezpečuje dostupnú modernú inovatívnu liečbu pre pacientov s COVID-19, monoklonálne protilátky na podpornú liečbu pacientov s rizikom vážneho priebehu ochorenia COVID-19 sa už aktívne podávajú ľuďom s ochorením, ktorí ich potrebujú.
19. Pre zamestnancov bude odporúčaná práca formou home office, ak to zamestnanie občana umožňuje.
20. Ministerstvo zdravotníctva SR realizuje v spolupráci s ostatnými rezortmi aplikovanie 3. dávky vakcíny prioritne pre rizikové skupiny obyvateľstva.
21. Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s nemocnicami reprofilizuje potrebný počet lôžok v predstihu na zabezpečenie adekvátnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov s COVID-19.
22. Úrad Vlády SR a Ministerstvo zdravotníctva SR aktívne motivuje ľudí na očkovanie 1. dávkou očkovacej látky pre tú časť obyvateľstva, ktorá sa doteraz nezaočkovala.
23. Štát zabezpečí dôslednú kontrolu opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19.
24. Pandemická PN sa zrovnoprávni s klasickou PN pri iných ochoreniach.

red, TASR, foto: TASR/Pavel NeubauerNačítať ďalšie súvisiace články
Load More By Admin
Load More In Slovensko

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pozrite si tiež

VISKUPIČ: Predčasné voľby sú jediným riešením

Za SaS môžem povedať, že predčasné voľby sú v tejto vypätej situácii jediným riešením, chc…