Domov Slovensko PRIESKUM: Sme skôr spokojní alebo skôr nespokojní so svojím životom

PRIESKUM: Sme skôr spokojní alebo skôr nespokojní so svojím životom

0
0

Aký majú obyvatelia Slovenska pocit zo života, ktorý dnes žijú? Sú s ním skôr spokojní, alebo naopak vyjadrujú skôr nespokojnosť? Aj túto otázku sme v priebehu júna položili reprezentatívnej vzorke obyvateľov Slovenska.

Celkovo až dve tretiny (68 %) obyvateľov Slovenska vyjadrili celkovú spokojnosť so svojím aktuálnym životom. Pritom veľmi spokojných je 14 % a skôr spokojných 54 % obyvateľov.

Opačný názor, teda celkovú nespokojnosť so svojím aktuálnym životom, vyjadrila tretina obyvateľov (32 %). Pritom veľmi nespokojných je 8 % a skôr nespokojných 24 % obyvateľov. Menej ako pol percenta respondentov nevedelo na otázku odpovedať.

Mladší ľudia sú spokojnejší

Muži a ženy sa významne neodlišujú v miere celkovej spokojnosti, respektíve nespokojnosti s ich aktuálnym životom. Medzi mužmi je podiel spokojných a nespokojných 66 % ku 34 % a medzi ženami 69 % ku 30 %. Väčšie rozdiely sme zaznamenali z hľadiska veku respondentov (viď. tabuľka).

Najvyššiu mieru spokojnosti vykazujú najmladší respondenti vo veku 18-24 rokov. Pomer spokojných a nespokojných je 82 % ku 18 %. V kategórii respondentov vo veku 25-34 rokov a 35-44 rokov je podiel spokojných a nespokojných respondentov 74 % ku 26 %, respektíve 75 % ku 24 %.

Ďalšie tri vekové kategórie sa od seba v miere celkovej spokojnosti a nespokojnosti neodlišujú. U 45-54 ročných je to 60 % ku 39 %, v kategórii 55-64 ročných 63 % ku 37 % a v najstaršej kategórii respondentov vo veku 65 rokov a viac 60 % ku 39 %. Celkovo možno konštatovať, že s rastúcim vekom dochádza k poklesu celkovej spokojnosti s aktuálnym životom.

Rozhoduje vzdelanie i príjem

Z ďalších zaujímavostí spomenieme, že vyššiu mieru spokojnosti sme zistili medzi vysokoškolsky vzdelanými respondentmi 76 % ku 24 %, než medzi respondentmi s nižším vzdelaním, či už základným 57 % ku 42 %, alebo stredoškolským bez maturity 60 % ku 39 %.

Zaujímavým zistením je aj to, že v priemere vyššiu mieru spokojnosti so životom sme zaznamenali na východnom Slovensku (72 % ku 28 %), než v iných častiach Slovenska (na strednom Slovensku to bolo 68 % ku 32 % a na západnom dokonca 65 % ku 34 %). Rozdiely z hľadiska čistého osobného mesačného príjmu tiež naznačujú súvislosť.

V kategórii respondentov, ktorých osobný príjem predstavuje menej ako 500 eur mesačne je podiel spokojných a nespokojných 61 % ku 38 %. V najvyšších príjmových kategóriách je to 73 % ku 27 % u respondentov zarábajúcich 1 000-1 500 eur, respektíve 81 % ku 19 % v najvyššej príjmovej kategórii nad 1 500 eur mesačne.

Spokojnosť podľa politických názorov

Z hľadiska politických afiliá­cií deklarovali vyššiu mieru spokojnosti respondenti, ktorí seba samých považujú za pravičiarov (77 % ku 23 %), než ľavičiarov (57 % ku 43 %).

Vyššiu mieru spokojnosti sme zaznamenali medzi tými, ktorí seba samých považujú za liberálov (72 % ku 28 %), než u konzervatívcov (63 % ku 37 %). Vyššiu mieru spokojnosti tiež vykazujú euro-optimisti (75 % ku 24 %), v porovnaní s euro-pesimistami (57 % ku 43 %).

Menej spokojní

Rovnakú otázku sme respondentom položili aj v septembri 2016. Vtedy celkovú spokojnosť s aktuálnym životom deklarovalo 74 % a nespokojnosť 25 % obyvateľov.

Martin Slosiarik, zdroj: FOCUS, foto: shutterstock  Načítať ďalšie súvisiace články
Load More By Admin
Load More In Slovensko

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pozrite si tiež

ČAPLOVIČ: Mystifikátor

Je tragédiou spoločnosti, ak sa do jej popredia dostane človek s pochybnou minulosťou. Muž…