Domov Ekonomika 30-miliónovový kšeft mladých Smerákov…alebo ako Richter „pomáha“ slovenským automobilkám a priemyslu

30-miliónovový kšeft mladých Smerákov…alebo ako Richter „pomáha“ slovenským automobilkám a priemyslu

0
0

Začínajúca kríza vo výrobe áut na Slovensku sa za posledné týždne stala verejnou témou dlhšie trápiacou odbornú aj laickú verejnosť, ktorá si kladie otázku o tom, ako dlho sa na Slovensku tento sektor slovenskej ekonomiky bude rozvíjať. A naopak, kedy pri vládnych a odborárskych útokoch toto absolútne kľúčové a jedinečné odvetvie začne uberať na plyne…

Zdá sa však, že táto otázka trápi všetkých, okrem zodpovedných úradníkov a politických lídrov pretekajúcich sa v prinášaní „sociálnych“ benefitov a projektov nielen deformujúcich trh práce, ale aj utlmujúcich hospodársky rast a v plytvaní štátnych peňazí.

Štatisti

Vyhlásenia a činy Jána Richtera sa za posledných 7 rokov jeho pôsobenia vo funkcii ministra práce takmer výlučne sústreďovali na štatistické znižovanie počtu nezamestnaných formou vyraďovania uchádzačov o zamestnanie z mesačných štatistík.

Známe každomesačné tlačové konferencie ministra Richtera (niekedy aj za účasti predsedu vlády) spolu s oddaným generálnym riaditeľom Ústredia práce,  sociálnych vecí a rodiny Mariánom Valentovičom o tom, ako sa na Slovensku podarila znížiť nezamestnanosť, sa stali nudnou súčasťou slovenského mediálneho diania.

Minister Richter so svojím dvorným úradníkom Valentovičom

Nedôveryhodnosť výšky nezamestnanosti na Slovensku, ktorú každý mesiac ohlasuje ministerstvo práce, každoročne dáva na správnu mieru aspoň Národná banka Slovenska, ktorej údaje o výške nezamestnanosti sú v priemere o 1 – 1,5 % vyššie.

Ďalším falzifikátom z dielne ministra práce a jeho dvorného úradníka Valentoviča je tlak na zvýšenie minimálnej mzdy, posilňovanie moci odborárskych bossov a vytváranie umelých príplatkov za prácu mimo riadneho pracovného času.

To všetko žiaľ pri zachovaní sociálnych a zdravotných odvodov do štátnych a súkromných poisťovní, ktoré (najmä na strane štátu) veselo rozdávajú vyvoleným súkromníkom zákazky na ich informatizáciu či stráženie.

Efekt zvyšovania platov pre ľudí, ktorí na Slovensku pracujú sa tak zväčša rozplynie v súkromných vreckách oligarchov. Vôbec sa nedá povedať, že by si vyššiu mzdu zamestnanci na Slovensku nezaslúžili.

Nikto im však nepovedal pravdu o tom, že čím vyššie mzdy a odvody, tým menej ich bude zamestnaných, resp. ohrozených nezamestnanosťou v prípadoch, keď sa bude výroba znižovať, ako sa deje v súčasnosti vo vypuklých prípadoch slovenských automobiliek.

Mladí sociálni demokrati ryžujú

Ešte horšie je však to, že pod pokrývkou snahy o znižovanie nezamestnanosti na Slovensku, Richterove ministerstvo rozhadzuje desiatky miliónov eur na vzdelávanie ľudí s nízkym vzdelaním a ľudí so zlozvykom nepracovať.

Ako inak, ani tieto peniaze neostávajú nepovšimnuté a dostávajú sa do rúk firiem, ktorých majitelia alebo konatelia majú spoločnú históriu s ministrom práce Richterom alebo riaditeľom úradu práce Valentovičom. Efektívnosť školení, ktoré organizuje a platí ministerstvo práce bola spochybňovaná už mnohokrát.

Okrem iného si na pilotný projekt „REPAS – rekvalifikácia ako príležitosť na spoluprácu uchádzača o zamestnanie, úradov práce a vzdelávacích inštitúcií“, ktorý Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) spustil ešte v roku 2014, posvietil aj Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) a Richter sa výsledkami z neho príliš chváliť nemôže.

Z výsledkov kontroly realizovanej v rokoch 2014 až 2017 sa dozvedáme, že z 55 568 prihlásených uchádzačov ukončilo rekvalifikačný kurz len 38 009 ľudí, a z toho len 18 245 uchádzačov o zamestnanie si dokázalo nájsť prácu do šiestich mesiacov od ukončenia kurzu, čo teda nie je ani polovica zo všetkých, ktorí kurz aj ukončili a ani nie 33 % zo všetkých, ktorí sa do kurzu prihlásili.

Štát pritom vyšli tieto rekvalifikácie na takmer 18 miliónov eur. Kontrolný úrad však poukázal aj na to, že z prístupných informácií nie je možné určiť, koľko z tých, ktorým sa podarilo nájsť si prácu, si ju našlo v oblasti absolvovanej rekvalifikácie a zároveň ani to, koľko z týchto ľudí sa do evidencie úradu práce opätovne vrátilo.

Apropo, evidencia nezamestnaných je ďalšou kapitolou, v ktorej je ministerstvo pod vedením Richtera kritizované. Objavilo sa množstvo informácií o umelom vyraďovaní uchádzačov o zamestnanie z evidencie.

Niektorých mali vyradiť po tom, čo odmietli ponuky od úradu práce, na ktoré nemali predpoklady či kvalifikáciu, alebo odmietli rekvalifikačný kurz.

Na projekt sme sa pýtali jeho absolventov

Jozef, 35, uchádzač o zamestnanie
„Desať rokov som robil obchodného zástupcu, potom ma prepustili, tak som sa išiel prihlásiť na úrad práce. Pani za okienkom mi povedala, že buď podpíšem to, že sa zúčastním projektu Inkluzívne vzdelávanie, alebo ma vyradí z evidencie bez nároku nad podporu.

Že taký príkaz dostali… Bol som na kurze a učili ma doslova základy správania sa. Bolo to celé na smiech. Aby som znovu získal zamestnanie som potreboval niečo iné a nie, obrazne povedané, učiť sa či prísť v košeli alebo v tričku…“

Marcela, 48, uchádzačka o zamestnanie
„Robila som predavačku. Pani mi oznámila, že ma idú preškoliť na výrobu áut, na čo som jej povedala, že je to zaujímavé. Prišla som ale na ich kurz a s výrobou áut to nemalo nič spoločné. Bolo to príšerne ponižujúce, odišla som odtiaľ a mám znovu zamestnanie, ktoré som mala aj predtým…“

Jaro, 31, uchádzač o zamestnanie
„Mal som dobré zamestnanie v autoservise, ale pokazil som si to sám svojím správaním, a tak ma vyhodili. Keď mi na úrade práce prikázali podpísať, že sa budem vzdelávať pre túto fabriku, tak ma to zaujalo.

Učiteľka v kurze bola úplne nanič. Vôbec nič o fabrike nevedela tak som odišiel, dobrá skúsenosť, už nikdy nepôjdem na úrad práce.“

Čo potrebujeme, neškolíme

V súvislosti s kontrolou NKÚ zameranou na REPAS treba ešte vypichnúť jednu dôležitú vec. Poukázala totiž na to, že rekvalifikačné kurzy, ktoré uchádzači absolvovali, takmer vôbec nezodpovedali dopytom na trhu práce v danom regióne.

„NKÚ SR odporúča upraviť interné normy a pokyny ústredia tak, aby sa podporili rekvalifikačné kurzy zamerané predovšetkým na voľné pracovné miesta žiadané v danom regióne,“ píše sa v správe úradu.

Každopádne, vráťme sa k tomu, ako sa ministerstvo práce a ústredie práce, ktorého rozpočet je financovaný z celkového štátneho rozpočtu tvoreného najmä daňami podnikateľov, správa k podnikateľom samotným.

Vláda na svojom poslednom januárovom rokovaní zobrala na vedomie odpočet úlohy pre ministra práce, v ktorej mu uložila každoročne preškoliť 5 000 ľudí na výrobu v automobilovom priemysle, ktorých do konca minulého roku tento priemysel veľmi akútne potreboval kvôli svojej základnej existencii a ďalšiemu rozvoju.

Za milióny naučia, ako sa správať

Vo vládnom materiáli, ktorý Richter predložil na rokovanie vlády pred vyše mesiacom, hovorí o tom, že začal školiť ľudí pre automobilový priemysel.

Inými slovami, do mesačného kurzu všeobecného vzdelávania pre automobilový priemysel zaradil 5 383 nezamestnaných. A to už hovoríme o ďalšom predraženom projekte „Pripravený na prácu“, do ktorého „investujú“ daňoví poplatníci takmer 31 miliónov eur.

Za tie má byť do roku 2021 do kurzu Inkluzívne vzdelávanie zaradených 20 000 uchádzačov o prácu. Valentovičovo ústredia práce objasňuje, že absolvent takéhoto kurzu sa dozvie napríklad ako si napísať životopis, ako chodiť načas do roboty alebo ako uspieť na pohovore do práce…

Nemusíme príliš bádať, aby sme sa dovtípili, že žiadneho z absolventov takéhoto vzdelávacieho kurzu slovenské automobilky potrebovať nebudú, čiže milióny eur, nerátajúc potenciálnu korupciu, vyletí hore komínom.

Do ďalšej fázy projektu, v ktorej sa majú uchádzači školiť na odborné práce, bude zaradených len maximálne 3 100 z tých, ktorí prejdú prvou fázou.

Smerácka partička

Celý projekt za 28 miliónov eur (zvyšné zhruba 3 milióny eur ministerstvo potrebuje na pokrytie nákladov uchádzačov o zamestnanie – príspevky na cestovné a stravné), dostali na starosť dve súkromné firmy Newport Group, a. s., a Deutsch‑Slowakische Akademien, a. s.

Pri bližšom pohľade na ne však zistíme, že obe spoločnosti sú vzájomne prepojené cez bratislavského právnika Juraja Leláka, ktorý sedí v dozorných radách oboch spoločností.

Zaujímavou je najmä Newport Group, a. s., ktorej sa za ministrovania Richtera, ktorý je bývalým pokladníkom Smeru, výnimočne darí. Akoby aj nie, veď jej štatutárom je bývalý podpredseda mládežníckej organizácie SMERU‑SD Andrej Hutta.

Asi nebude náhoda, že generálny riaditeľ ÚPSVaR Marián Valentovič, ktorý 28-miliónový kontrakt podpisoval, bol podpredsedom tejto smeráckej organizácie tiež, a to v tom istom čase ako aj Hutta.

Mladý sociálny demokrat Marián Valentovič, riaditeľ ÚPSVaR

Aj keď poriadny balík peňazí pre Newport Group prichádza až v roku 2018 s dopytom zamestnancov v automobilovom priemysle, na nedostatok zákaziek sa spoločnosť nemôže sťažovať ani v predchádzajúcom období, kedy zinkasovala od štátu vyše trištvrte milióna eur.

A len pre zaujímavosť ešte doplňme, že občianske združenie s podobným názvom ako spoločnosť čerpajúca milióny zo štátneho rozpočtu na rekvalifikačné kurzy Newport Foundation for Development, o.z., ktorého konateľom bol ešte donedávna človek s rovnakým menom ako člen dozornej rady Newport Group Jozef Dedík, inkasovalo od štátu tiež.

Na projekt „Uplatni sa v automobilovom priemysle“ dostalo od ministerstva práce (v zastúpení ministerstvom školstva) nenávratný príspevok takmer 205 tisíc euro, od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca dostalo finančný príspevok na podporu vytvárania pracovných miest vo výške takmer 40 tisíc eur a od neslávne známej Poľnohospodárskej platobnej agentúry takmer 70 tisíc eur.

Za 5 miliónov 134 „odborníkov“

Druhá časť vládneho materiálu predloženého Richterom je však ešte zaujímavejšia. Samozrejme aj túto časť zákazky Richter s Valentovičom pridelili firme Newport Group zastúpenej „ich človekom“ Huttom, ale o to zaujímavejšie sú výsledky.

Popri všetkých tých miliónoch v správe takmer zaniká číselko 134. To je počet absolventov prvej fázy kurzu, ktorý boli zaradení do odborného vzdelávania pre automobilový priemysel v odbore Pracovník automatizácie v strojárskej výrobe a Logistika a skladové hospodárstvo. A minutá suma? 4 774 214,43 eur!

Nie všetci preškolení si nájdu prácu

Slovensko si prejedá budúcnosť

Základný problém v tomto príklade veľmi pofidérneho vzdelávania Richterovho ministerstva práce a Valentovičovho Ústredia práce nie je tak ani v totálnom plytvaní verejnými peniazmi, či absolútnej netransparentnosti, ale v tom, že si Slovensko prostredníctvom takýchto sociálne pôsobiacich úradníkov doslova, kvôli ich nekompetentnosti, alebo vlastným záujmom, prejedá vlastnú budúcnosť.

Skúsme iba pomyslieť na to, ako by takmer 31 miliónov eur mohlo byť využitých tak, že si budú uchádzačov o zamestnanie školiť priamo zamestnávatelia, ktorí ich reálne potrebujú.

Skúsme iba pomyslieť na to, že automobilový, strojársky, elektrotechnický priemysel, či sektor služieb na Slovensku potrebujú zamestnancov teraz a nie v roku 2021, kedy Richter s Valentovičom naplánovali ukončenie projektu.

S otázkou ceny sa v tomto prípade nemusíme zaoberať vôbec. Veď ak si dáme do pomeru 134 preškolených za takmer 4,8 milióna na ministerstve so 140 ľuďmi preškolenými jedným z najväčších zamestnávateľov v našej krajine za dotáciu od štátu vo výške 70 000 eur, tak nás z toho rozbolí hlava…

Martin Sokol, foto: SITA, shutterstock

Načítať ďalšie súvisiace články
Load More By admin
Load More In Ekonomika

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pozrite si tiež

8. Tiger Woods (62,3 milióna USD, golf)

Po dvoch quarterbackoch amerického futbalu presedláme na predsa len jemnejší šport. Osmičk…