Domov Ekonomika Návrh nového stavebného zákona samosprávam nevonia

Návrh nového stavebného zákona samosprávam nevonia

0
0

Ministerstvo dopravy a výstavby SR pripravilo, zatiaľ pracovný, návrh nových zákonov o územnom plánovaní a o výstavbe. Súčasný stavebný zákon, ktorý platí od roku 1976 a zahŕňa štyridsať noviel, už nevyhovuje súčasným požiadavkám.

Rezort pripravil dva samostatné návrhy zákonov, pretože územné plánovanie a výstavba okrem Českej republiky nie sú nikde v Európskej únii spojené do jedného zákona.

Hlavnými princípmi oboch návrhov zákonov je zjednodušenie rozhodovacích a povoľovacích procesov. O stavbe by sa malo rozhodovať v jednom konaní, štátna správa a územné plánovanie na úrovni samospráv majú byť profesionálnejšie. Tiež sa má klásť väčší dôraz na bezpečnosť a kvalitu stavieb.

Návrh nového stavebného zákona

 presun právomocí zo samosprávy na štátnych komisárov
 povinnosť mať územný plán pre všetky obce
 upravenie kategórií stavieb
 nastavenie podmienok, aby nevznikali nové nelegálne stavby
 nový inštitút – stavebný zámer, v ktorom má byť stavba posúdená z hľadiska technického, stavebnotechnického, umiestnenia a súladu s územnoplánovacou dokumentáciou
 nové kvalifikačné predpoklady, čo sa týka účastníkov, orgánov a zamestnancov v štátnej správe na stavebných úradoch

Samospráva nesúhlasí

Jednou z najdôležitejších zmien má byť presun zvereného výkonu štátnej stavebnej správy z obcí a miest opäť na štát. Štát túto svoju pôsobnosť preniesol na miestne samosprávy ešte v roku 2003.

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Únia miest Slovenska (ÚMS) vyslovili nesúhlas s týmto návrhom. Proti návrhu sa postavila aj Stavebná komora SR, ktorá vyslovila k aktuálnej verzii návrhu stavebného zákona zásadné výhrady a neodporučila pokračovať na jeho dokončení.

Najskôr začiatkom roka 2020

Konečná podoba návrhov zákonov na základe čo najširšej dohody s odbornou verejnosťou by mala byť hotová do 30. júna tohto roka. Na vládu, resp. do parlamentu by sa mali dostať predbežne na jar budúceho roka a účinnosť by mohli nadobudnúť v ideálnom prípade najskôr začiatkom roka 2020.

ano, foto: stutterstock

Načítať ďalšie súvisiace články
Load More By admin
Load More In Ekonomika

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pozrite si tiež

8. Tiger Woods (62,3 milióna USD, golf)

Po dvoch quarterbackoch amerického futbalu presedláme na predsa len jemnejší šport. Osmičk…