Domov Slovensko Pápež v SR: Svätý Otec Slovensko vychválil a zacitoval aj Mor ho!

Pápež v SR: Svätý Otec Slovensko vychválil a zacitoval aj Mor ho!

0
0

Pápež František priletel v nedeľu popoludní na štvordňovú pastoračnú návštevu Slovenskej republiky. V rámci bohatého programu absolvoval v Bratislave, Prešove, Košiciach a Šaštíne množstvo stretnutí a rozhovorov s osobnosťami občianskeho i duchovného života a predniesol príhovory i kázne, ktoré chytili za srdce veriacich i neveriacich.

Na bratislavskom Letisku M. R. Štefánika pristálo lietadlo spoločnosti Al Italia, na palube ktorého pricestoval na Slovensko pápež František, v nedeľu popoludní.

Privítali ho traja najvyšší ústavní činitelia na čele s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, slovenskí biskupi, ale aj iné verejne známe osobnosti.

Prvé slová Svätého Otca po príchode na Slovensko boli podľa prezidentky Zuzany Čaputovej takéto: „V decembri ste ma pozvali na Slovensko a dnes plním tento sľub.“

Prezidentka poznamenala, že v dobe, v ktorej žijeme, ktorá je poznačená bolesťou a rozdeľovaním spoločnosti, môže byť príchod pápeža nápomocný k stmeleniu, zmiereniu a pokoju. Pápež František sa podľa prezidentky cíti, akoby omladol. Povedal jej, že mu táto cesta vlieva energiu.

Vyzdvihol našu pohostinnosť

Svätý Otec František sa po prílete presunul na Apoštolskú nunciatúru, kde sa konalo ekumenické stretnutie. Tu predniesol pápež svoj prvý príhovor na Slovensku. V ňom povzbudil členov Ekumenickej rady cirkví v SR, aby pokračovali v ekumenickej ceste, ktorá je vzácnym pokladom, ktorého sa netreba vzdať.

Uviedol, že cesta ich komunít sa začala nanovo po rokoch ateistického prenasledovania, keď bola náboženská sloboda znemožnená alebo tvrdo skúšaná.

„Teraz vás spája úsek cesty, na ktorom skúšate, aké je krásne, ale zároveň ťažké žiť vieru v slobode. Existuje totiž pokušenie znova sa stať otrokmi, iste, už nie režimu, ale ešte horšieho otroctva. Toho vnútorného otroctva,“ poznamenal pápež.

Členom Ekumenickej rady cirkví SR povedal, že si je potrebné pomôcť navzájom. Jednota sa podľa pápeža dosahuje najmä tým, že robíme niečo pre tých, ktorí nás väčšmi približujú k Pánovi. Poukázal na to, že ide o chudobných, lebo v nich je prítomný Ježiš. Pri tejto príležitosti pápež zacitoval aj z básne Sama Chalupku Mor ho!, keď vyzdvihol našu pohostinnosť:

„Ale keď na naše dvere
zaklope ruka cudzia v úprimnej dôvere:
kto je, ten je; či je on zblíza, či zďaleka:
Vo dne, v noci na stole dar boží ho čaká.“

Predseda Ekumenickej rady cirkví SR Ivan Eľko odovzdal hlave katolíckej cirkvi reprodukciu obrazu od maliarky Janky Krivošovej.

Stretnutie s jezuitmi

Po ekumenickom stretnutí sa pápež František súkromne stretol s členmi Spoločnosti Ježišovej zo Slovenska, ktoré trvalo dlhšie ako bol pôvodný plán. Zúčastnilo sa na ňom 52 slovenských jezuitov a pápež, s ktorým neboli žiadni jeho spolupracovníci.

„Keď Svätý Otec prichádzal, obišiel kreslo, ktoré bolo pre neho pripravené a zobral si stoličku, ako sme mali my. Sadol si k nám a milo sa usmial,“ opísal jezuita a prorektor Trnavskej univerzity Miloš Lichner.

Zo Svätého Otca išla podľa Lichnera veľká radosť, živý závan Božieho ducha. Provinciál Spoločnosti Ježišovej na Slovensku Jozef Šofranko povedal, že stretnutie jezuitov s pápežom bolo hlboké, bratské. „Každý jeden spolubrat bol zastiahnutý priateľskosťou,“ povedal Šofranko.

Inšpirácia pre budúcnosť

V pondelok sa pápež stretol s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou v Prezidentskom paláci, kde spolu hovorili medzi štyrmi očami. Obaja sa zároveň prihovorili asi 500 hosťom zo všetkých sfér politického a spoločenského života.

Prezidentka v príhovore vyhlásila, že výsledkom každej snahy, spoločenskej diskusie či politickej súťaže nesmie byť víťazstvo a porážka, ale pochopenie a nájdenie porozumenia. Svet čelí krízam a jediný spôsob, ako ich zvládnuť, spočíva podľa Čaputovej v spolupráci. „Jediné, čo potrebujeme, je ľudskosť a uvedomenie si, že ľudia tvoria jednotu,“ uviedla.

Pápeža privítala ako nositeľa veľmi potrebnej inšpirácie pre budúcnosť ľudstva, považuje ho za jednu z najväčších mravných a duchovných autorít.

Posolstvo pokoja v srdci Európy

Svätý Otec hovoril vo svojom príhovore aj o tom, ako sa Slovensko dokázalo pokojne integrovať a odlíšiť. Dejiny Slovenska podľa pápeža pozývajú k tomu, aby bolo posolstvom pokoja v srdci Európy.

Slovensko označil za mladú krajinu s dávnou históriou a hlbokými koreňmi. Hovoril aj o bratstve so slovanskými národmi, spomínal svätých Cyrila a Metoda, vieru a Slovákov vyzval, nech z ich sŕdc nevymizne povolanie k bratstvu.

Spomenul aj pandémiu nového koronavírusu, ktorú označil za „skúšku našich čias“. Ľudia by podľa neho mali túto krízu prijať ako „výzvu prehodnotiť náš životný štýl“. Nemá zmysel sa podľa pápeža sťažovať na minulosť, treba si vyhrnúť rukávy a spolu budovať budúcnosť.

„Želám vám, aby ste to urobili s pohľadom upretým nahor, ako keď sa pozeráte na vaše nádherné Tatry,“ podotkol. Pápež František vo svojom príhovore poukázal aj na dôležitosť zasadiť sa o budovanie budúcnosti, v ktorej sa zákony aplikujú rovnako na všetkých, na základe spravodlivosti.

Pripomenul aj starostlivosť o najslabších. Slovákom zaželal, aby nikdy nedopustili, aby sa „voňavé príchute ich najlepších tradícií“ pokazili povrchnosťou konzumu, materiálneho zisku či ideologickou kolonizáciou.

Dary a silný odkaz

Pápež František daroval prezidentke Zuzane Čaputovej na pondelkovom stretnutí medailu, ktorá odkazuje na jeho návštevu Slovenska. V strede je zobrazená Panna Mária, patrónka Slovenska. V pozadí je dvojkríž, ktorý patrí k symbolom krajiny. Pastoračnú cestu Svätého Otca pripomína aj dátum a text na okraji medaily.

Prezidentka darovala pápežovi symbolický peceň chleba, knihu, ale aj med z Prezidentskej záhrady. Súčasťou jej darov je tiež nabíjacia stanica pre elektromobily, ako aj medicínske vybavenie určené na pomoc v najchudobnejších častiach sveta prostredníctvom vatikánskych organizácií.

Pápež František zanechal v Čestnej knihe Prezidentského paláca v Bratislave odkaz:

„Ako pútnik v Bratislave objímam s láskou slovenský ľud a modlím sa za túto krajinu so starobylými kresťanskými koreňmi a s mladou tvárou, aby bola posolstvom bratstva a pokoja v srdci Európy.“

Centrom nie je cirkev

Následne sa Svätý Otec František presunul do Katedrály sv. Martina v Bratislave, kde sa stretol s biskupmi, kňazmi, zasvätenými osobami, seminaristami a katechétmi. Vo svojom príhovore zdôraznil, že cirkev má byť znakom slobody a prijatia. Má byť pokorná ako Ježiš, ktorý sa zriekol všetkého a stal sa chudobným, aby nás obohatil.

Vyzdvihol slobodu, tvorivosť a dialóg ako aspekty, ktorými sa má Cirkev riadiť. Predstaviteľov cirkvi poprosil, aby nepodľahli pokušeniu okázalej nádhery a svetskej veľkoleposti. Vyzval ich nebáť sa formovať ľudí tak, aby mali zrelý a slobodný vzťah k Bohu. Zdôraznil, že centrom cirkvi nie je cirkev.

„Ponorme sa do skutočného života ľudí a klaďme si túto otázku – aké sú potreby a duchovné očakávania nášho ľudu?“ prihovoril sa ďalej kňazom a biskupom.

Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský vyhlásil, že láska pápeža Františka voči chudobným, voči tým, ktorí sú na perifériách, je pohľad, ktorý sa snažia biskupi a kňazi nanovo nadobudnúť aj s pomocou svojich patrónov, ako aj svätého Martina, patróna bratislavskej Katedrály sv. Martina.

Viacerých kňazov, katechétov, ale aj zasvätené osoby počas stretnutia so Svätým Otcom v Katedrále sv. Martina zaujalo, ako pápež reflektuje situáciu na Slovensku.

Centrum Betlehem

Mimo oficiálneho programu sa pápež popoludní stretol s emeritným trnavským arcibiskupom Róbertom Bezákom na pôde Apoštolskej nunciatúry. Neskôr navštívil Centrum Betlehem v bratislavskej Petržalke.

Privítala ho predstavená centra z Kongregácie Matky Terezy. Misionárky lásky sa venujú charitatívnej činnosti, najmä s dôrazom na pomoc pre ľudí bez domova.

V budove bývalej materskej školy ponúkajú útočisko aj pre ťažko chorých, ktorých svätý otec navštívil. Predtým sa prihovoril aj rodinám s deťmi, ktoré ho čakali pred centrom.

Stretnutie so židovskou komunitou

Potom zamieril na Rybné námestie, kde sa na mieste bývalej židovskej synagógy v Bratislave stretol s predstaviteľmi súčasnej židovskej komunity. Pri stretnutí zdôraznil, že viera nesmie predstavovať vyšší princíp, ktorým bude zdôvodnená diskriminácia a útlak.

Zároveň pripomenul, že miesto symbolizuje aj temné obdobie slovenskej histórie, keď protižidovské nariadenia dospeli nielen k obmedzeniu práv, ale až k deportáciám a smrti viac než 100 000 slovenských židov.

„Pamäť nemôže a nesmie ustúpiť zabudnutiu,“ varoval pred opakovaním histórie. Zvýraznil, že duchovná sila je naďalej ukrytá v komunite, ktorá nezabúda na svoje tradície a korene a túži po dialógu a priateľstve.

Prítomnosť pápeža pri pamätníku holokaustu je pre židovskú komunitu zlomová, historická chvíľa, uviedol predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku Richard Duda. Vyzval na spoluprácu medzi kresťanmi a židmi. Na pietnom mieste po prejave zapálil pápež sviečky na počesť obetí holokaustu.

Stretnutie s Kollárom a Hegerom

V podvečer sa pápež stretol s predsedom parlamentu Borisom Kollárom a premiérom Eduardom Hegerom. Oboch na stretnutí sprevádzali aj rodinní príslušníci.

Šéf parlamentu informoval, že Svätému Otcovi predstavili spoločný projekt s Konferenciou biskupov Slovenska. Má ísť o postavenie sochy Cyrila a Metoda. Stáť by mala v areáli Bratislavského hradu a mal by to byť dar KBS smerom k občanom pri príležitosti návštevy pápeža.

Pápež na východe

Už v utorok ráno sa pápež František presunul na východné Slovensko. V Prešove odslúžil sv. liturgiu Jána Zlatoústeho. V homílii sa venoval významu kríža. Povedal, že kresťanstvo je bez kríža svetské a stáva sa neplodným.

„Niektorí svätí učili, že kríž je ako kniha, ktorú treba otvoriť a čítať, aby sme ju spoznali,“ uviedol počas homílie. Ako podotkol, krížikov je nespočetne veľa, ale neosoží nám to, ak sa nezastavíme, nezahľadíme na Ukrižovaného a neotvoríme mu srdce.

„Ak tak neurobíme, kríž pre nás zostane neprečítanou knihou, ktorej názov a autora dobre poznáme, ale ktorá nemá vplyv na náš život,“ povedal pápež.

Rómovia nie sú na okraji cirkvi

Po svätej liturgii v Prešove zamieril pápež František na košické sídlisko Luník IX, kde pozdravil marginalizované komunity a pripomenul im, že nie sú na okraji Cirkvi, ale sú v jej srdci.

Pápež v príhovore zdôraznil, že súdy a predsudky len zväčšujú vzdialenosti. Ľudí podľa jeho slov nemožno dávať do schém. Vyzdvihol pastoračnú a integračnú prácu, ako aj prácu s utečencami a väzňami, ktorí sú na okraji spoločnosti.

Podľa neho sa nikto v cirkvi nemôže cítiť ako daný bokom. Zdôraznil tiež, že budúcnosť patrí deťom, pričom sa ich veľké sny nemôžu zlomiť o bariéry.

Rómov pozval k tomu, aby v poctivej práci, dôstojnosti zarábania si na každodenný chlieb a v budovaní vzájomnej dôvery prekonali strach a rany minulosti.

Po skončení oficiálneho programu na Luníku IX pápež navštívil aj miestny Kostol Zmŕtvychvstalého Krista, kde sa pomodlil.

„Komunita saleziánov na Luníku IX je veľmi vďačná za toto gesto viery, že Petrov nástupca sa chvíľu modlil na mieste, kde sa k modlitbe a liturgii stretávajú Rómovia z tohto košického sídliska,“ poznamenal hovorca Slovenskej provincie Saleziánov dona Bosca Rastislav Hamráček.

S mladými o čistej láske

Neskôr sa presunul na štadión Lokomotívy, kde ho privítalo viac ako 20 000 prevažne mladých ľudí, nechýbali však ani staršie generácie. Hlava katolíckej cirkvi prišla na zaplnený štadión v papamobile.

Počas stretnutia s mladými si vypočul ich svedectvá a adresoval im slová o hodnotách čistej lásky. Na stretnutí s mladými pápež vyhlásil, že skutočnou originalitou a revolúciou je dnes oslobodiť sa od kultúry provizórnosti, ísť nad rámec inštinktu a okamihu, znamená to milovať na celý život a celou svojou bytosťou.

„Každý je darom a môže zo života urobiť dar,“ uviedol. Na výhrady, že svet rozmýšľa inak, o láske sa veľa hovorí, ale v skutočnosti platí zásada, nech sa každý stará sám o seba, vyzval mladých, aby sa nenechali ovplyvniť tým, čo nie je dobré.

Program ukončil omšou v Šaštíne

Pápež František pokračoval v stredu (15. septembra – Sviatok Sedembolestnej Panny Márie) v Šaštíne posledným dňom v apoštolskej návšteve Slovenska. Po spoločnej modlitbe s biskupmi už pozdravil zhromaždených v areáli zo svojho papamobilu.

Hlava katolíckej cirkvi počas homílie v Šaštíne vyhlásila, že Panna Mária je pre slovenský národ vzorom viery, ktorá kráča po ceste a nie je statická. Poprosil Slovákov, aby zostali na ceste.

Dnešné Slovensko zároveň podľa pápeža potrebuje prorokov, ktorí svojím životom ukážu krásu Evanjelia, nastoľujú dialóg.Vyzval tiež k súcitnej viere, ktorá je solidárna s núdznymi.

Veriaci sa majú otvárať súcitnej viere, ktorá vedie zdieľať život s tými, ktorí sú zranení, trpia alebo sú nútení niesť na pleciach ťažké kríže. Podľa pápeža tiež nesmieme redukovať vieru na cukor, ktorý osladzuje život.

Pápež František sa v závere svätej omše rozlúčil so Slovenskom. Poďakoval sa biskupom, prezidentke Zuzane Čaputovej, civilným autoritám i všetkým, ktorí pripravovali jeho návštevu.

„Drahí bratia, sestry, nastal čas rozlúčiť sa s vašou krajinou. Pri tejto eucharistii som vzdával Bohu vďaky za to, že mi umožnil prísť medzi vás, ako aj za to, že som mohol ukončiť svoju púť v nábožnom objatí vášho ľudu, spoločným slávením dôležitého náboženského i štátneho sviatku vašej patrónky, Sedembolestnej Panny Márie,“ povedal zhromaždeným.

Po požehnaní veriacich položil k soche Sedembolestnej Panny Márie zlatú ružu ako dar.

Následne sa už presunul na letisko, kde sa ešte medzi štyrmi očami stretol s prezidentkou Čaputovou, aby sa následne pobral do lietadla. Pred nástupom doň sa ešte otočil a zakýval Slovensku.

Bude sa modliť za Slovensko

Tesne po odlete zo Slovenska odkázal Svätý Otec z paluby lietadla, že vyjadruje hlbokú vďaku prezidentke SR Zuzane Čaputovej a obyvateľom Slovenska za vrúcne prijatie a pohostinnosť. Taktiež prisľúbil, že sa bude modliť za pokoj a blaho slovenského národa.

Obnovujúc uistenie o mojich modlitbách za pokoj a blaho vašej krajiny,
zvolávam na vás všetkých hojné Božie požehnanie.

Najdôležitejším odkazom je ľudskosť

Podľa bratislavského arcibiskupa a predsedu Konferencie biskupov Slovenska Stanislava Zvolenského je najdôležitejším odkazom, ktorý pápež František na Slovensku zanechal, ľudskosť.

„Sú tu náboženské posolstvá, ktoré sú dôležité pre nás. My sme za ne veľmi vďační. Ale ak by to malo byť pre celú spoločnosť, tak by som hovoril o tej ľudskosti, môžeme povedať priblíženie sa každému človeku.

Bez rozdielu rasy, náboženstva… jednoducho, hlboká ľudskosť pápeža, to je to hlavné posolstvo,“ vyhlásil Zvolenský. Ako uviedol bezprostredne po jeho odlete, Svätý Otec je človekom v tom najhlbšom slova zmysle.

Hovoril o dojatí, vďačnosti a radosti z jeho návštevy. Návštevu pápeža vníma predseda KBS ako dar. „Myslím, že to boli krásne dni pre Slovenskú republiku. Asi sa dotkol sŕdc každého z nás,“ poznamenal arcibiskup.

Pri rozlúčke s pápežom mu Zvolenský poďakoval. „Povedal som mu, že svojimi slovami a gestami rozsieval dobro a my sa budeme usilovať, aby prinieslo úrodu. On sa na to milo usmial a asi takto sme sa rozlúčili,“ priblížil.

Staviteľ mostov

Spôsob komunikácie s biskupmi či miesta, ktoré navštívil Svätý Otec a to, čo tam povedal, bolo podľa pomocného biskupa Bratislavskej arcidiecézy Jozefa Haľka o stavaní mostov a pozvanie k tomu, aby sme v tom pokračovali.

Pripomenul, že pápež sa nazýva aj pontifex, čiže staviteľ mostov. „Návšteva domova Betlehem v Bratislave a košického sídliska Luník IX je mostom smerom k ľuďom, ktorí potrebujú akúkoľvek pomoc,“ povedal Haľko.

Stretnutie so židovskou komunitou je podľa jeho slov tiež premosťovaním, ktoré je historicky komplikované. „Mládež je veľmi dôležitá skupina. Veľká časť mládeže je vzdialená od cirkvi a od Boha a tiež sme vyzvaní k tomu, aby sme hľadali mosty aj k nim,“ poznamenal Haľko.

Poďakovanie biskupov

Slovenskí biskupi v nedeľu v rámci svätých omší poďakovali všetkým, ktorí svojou pomocou a obetavosťou prispeli k príprave návštevy pápeža Františka na Slovensku.

Poďakovanie adresovali policajtom, vojakom, hasičom a zdravotníkom a spolu s nimi všetkým príslušníkom zložiek štátu, ktoré sa zapojili do realizácie tejto apoštolskej cesty.

„Ďakujeme za ústretovosť prezidentskej kancelárii, vláde SR i miestnym samosprávam. Samozrejme, ďakujeme organizátorom, architektom, stavebníkom, kňazom, ktorí chystali liturgie, autorom programov aj všetkým účinkujúcim,“ uviedli biskupi.

„Osobitným spôsobom ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a ich koordinátorom, ktorí podali nesmierny výkon,“ podotkli slovenskí biskupi s tým, že veľmi si všetku túto pomoc vážia a prosia Pána, aby ju štedro odmenil a požehnal.

„Svätý Otec svojou návštevou Slovenska rozsial mnoho dobrých semienok do našej pôdy,“ poznamenali biskupi s tým, že mu za to ďakujú. Zároveň všetkým popriali, aby z nich dokázali vypestovať bohatú úrodu pre duchovné dobro celej krajiny.

ano, TASR, foto: facebook, TASR/Michal Svítok, Jaroslav Novák, František Iván, Roman HancNačítať ďalšie súvisiace články
Load More By Admin
Load More In Slovensko

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pozrite si tiež

VISKUPIČ: Predčasné voľby sú jediným riešením

Za SaS môžem povedať, že predčasné voľby sú v tejto vypätej situácii jediným riešením, chc…