Domov Slovensko Slovensko 20-krát porušilo európske právo

Slovensko 20-krát porušilo európske právo

0
0

Na Slovensku sa v roku 2019 otvorilo 20 nových prípadov porušenia práva Európskej únie (EÚ). Ich celkový počet ku koncu roku bol teda 52. Najmenej porušení európskych právnych predpisov zaznamenali v Luxembursku, Estónsku a Litve, najväčší počet bol v Španielsku, Taliansku a Grécku.

Výročná správa Európskej komisie o monitorovaní uplatňovania práva EÚ, ktorú zverejnili v piatok 31. júla, opisuje, ako Komisia sledovala a presadzovala právo EÚ v roku 2019, a prezentuje výsledky členských štátov v rôznych oblastiach politiky.

Zatiaľ čo počet otvorených prípadov porušenia povinnosti zostal v priebehu minulého roka stabilný, počet nových takýchto prípadov sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšil o viac ako 20 percent.

„Komisia naďalej prísne presadzovala pravidlá vo všetkých oblastiach politiky. Dôraz kládla na tie, ktoré majú najväčší vplyv na každodenný život ľudí a podnikov.

Medzi najsledovanejšie oblasti politiky patrilo životné prostredie, vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP či doprava a mobilita. Spoločne predstavovali polovicu všetkých prípadov.

Komisia podnikla kroky napríklad voči trom členským štátom za nadmerné znečisťovanie ovzdušia a voči piatim členským štátom, ktoré nezabezpečili rovnocenný prístup k jednotnému európskemu číslu tiesňového volania 112 pre používateľov so zdravotným postihnutím, informovala Martina Štefániková z tlačového oddelenia Zastúpenia Európskej Komisie v Slovenskej republike.

Poukazujú najmä na neskoré prevedenie smerníc

Výročná správa o monitorovaní uplatňovania práva EÚ hovorí, že viac ako polovica všetkých konaní o nesplnení povinnosti v roku 2019 súvisela s neskorým prevedením smerníc, hoci ich počet sa mierne znížil, a to zo 419 prípadov v roku 2018 na 406 v roku 2019.

V záujme včasnej a správnej transpozície Komisia naďalej poskytovala členským štátom pomoc vo forme prípravy implementačných plánov, špecializovaných webových stránok a usmerňujúcich dokumentov, ako aj výmeny osvedčených postupov na zasadnutiach expertných skupín.

Pokiaľ ide o prípady oneskorenej transpozície, najväčší počet otvorených prípadov mali Bulharsko, Belgicko, Grécko a Cyprus, zatiaľ čo najmenej takýchto konaní sa začalo voči Dánsku, Taliansku a Litve.Na Slovensku je 52 otvorených prípadov

Ako informovala Martina Štefániková spoločne s 20 novootvorenými prípadmi porušenia európskeho práva v roku 2019, bolo koncom roka aktívnych celkovo 52 prípadov.

„Celkovo bolo Slovensko upozornené na neskorú transpozíciu smerníc v 22 prípadoch, ich nesprávnu transpozíciu alebo nesprávne uplatňovanie v 18 prípadoch a na porušenie zmlúv alebo rozhodnutí bolo upozornené 12-krát,“ povedala Štefániková.

Správa EK o monitorovaní uplatňovania práva

Komisia správu o monitorovaní uplatňovania práva EÚ v predchádzajúcom roku predkladá každoročne už od roku 1984, keď ju o to požiadal Európsky parlament. Ten vždy následne prijíma k správe Komisie uznesenie.

Komisia sa prioritne zameriava na problémy, v prípade ktorých by opatrenia na presadzovanie práva mohli priniesť skutočné zmeny a pridanú hodnotu pre jednotlivcov a podniky.

V rámci rozdelenia povinností medzi európskymi inštitúciami práve ona vo všeobecnosti zodpovedá za začatie legislatívneho procesu. O jej návrhoch rozhodujú Rada a Európsky parlament.

Členské štáty zasa zodpovedajú za včasné a správne uplatňovanie, vykonávanie a presadzovanie práva Únie vo vnútroštátnom právnom poriadku. Komisia tento kruh uzatvára po prijatí jej návrhov vo forme právnych predpisov.

EÚ monitoruje, či členské štáty uplatňujú tieto právne predpisy správne, v opačnom prípade podniká opatrenia.

red, SITA, foto: internet

Načítať ďalšie súvisiace články
Load More By Admin
Load More In Slovensko

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pozrite si tiež

Sagan neľutuje, že nemá zelený dres. Urobil maximum

Peter Sagan tento rok vôbec prvýkrát od roku 2012 dokončil najslávnejšie preteky bez toho,…