Domov Ekonomika Penzie sú o tretinu vyššie ako pred 10 rokmi

Penzie sú o tretinu vyššie ako pred 10 rokmi

0
0

Podľa údajov Sociálnej poisťovne vzrástol priemerný starobný dôchodok na Slovensku za posledných 10 rokov o 36 %. Zatiaľ čo v roku 2010 dostávali starobní dôchodcovia v priemere 350 eur, v januári to bolo priemerne 447 eur. Zvýšil sa aj počet dôchodcov, a to o viac 150 tisíc.

Počet starobných dôchodcov na Slovensku vzrástol od roku 2010 do roku 2020, teda za 10 rokov, o približne 157 tisíc. Kým v januári 2010 starobný dôchodok poisťovňa vyplácala 931 tisíc osobám, v januári tohto roka už bolo na Slovensku 1 milión 88 tisíc starobných dôchodcov.

Vyplácaná penzia vzrástla o necelých 100 eur, z 350 eur v roku 2010 na 447 eur v januári tohto roka.

Vzrástli aj ostatné dôchodky

Priemerný invalidný dôchodok pre osoby s mierou postihnutia do 70 % bol na konci minulého mesiaca na úrovni 216 eur. V porovnaní s januárom 2010 je tak vyšší takmer o pätinu, teda o 34 eur.

Invalidnú penziu pre ľudí s mierou postihnutia nad 70 % vypláca Sociálna poisťovňa v priemernej výške 391 eur. Za desať rokov tak tento druh dôchodku stúpol o štvrtinu, teda o 77 eur.

Sociálna poisťovňa ku koncu minulého mesiaca evidovala 234 tisíc poberateľov invalidných dôchodkov, čo je oproti januáru 2010 nárast o 28,1 tisíca osôb.

Vdovské dôchodky dosahovali ku koncu minulého mesiaca v priemere 271 eur. Za desať rokov sa zvýšili o štvrtinu zo sumy 216 eur. Tieto dôchodky pritom dostáva aktuálne 292,6 tisíca ovdovených žien.

Počet poberateliek vdovskej penzie pritom v porovnaní s januárom 2010 klesol o 10,1 tisíca. Priemerná výška vdoveckých dôchodkov, ktoré poisťovňa vypláca 49,5 tisíca vdovcom, bola v januári tohto roka na úrovni 215 eur.

V januári 2010 pritom vdovecká penzia dosahovala priemerne takmer 163 eur a dostávalo ju 35,5 tisíca mužov. Sirotské dôchodky dostávalo na konci januára tohto roka 20,4 tisíca osôb, a to v priemernej výške 142 eur.

Za desať rokov počet sirôt, poberajúcich sirotský dôchodok, klesol o 8,8 tisíca a priemerná suma dávky stúpla o 16 eur.

V budúcnosti očakávame nárast

Počet starobných dôchodcov v budúcnosti podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) zvýši zavedenie stropu na dôchodkový vek.

Parlament totiž koncom marca minulého roka schválil ústavný zákon, ktorým sa zaviedol strop na dôchodkový vek na úrovni 64 rokov.

Žena, ktorá vychovala jedno dieťa, bude mať právo ísť do dôchodku najneskôr vo veku 63,5 roka. Ak žena vychovala dve deti, bude môcť ísť do penzie najneskôr v 63 rokoch a žena s tromi a viacerými vychovanými deťmi bude mať strop na dôchodkový vek na úrovni 62,5 roka.

Kde zoberieme peniaze na viac dôchodkov?

Keďže sa podľa rozpočtovej rady zvýši počet dôchodcov a výkonnosť ekonomiky bude pre nižší počet ekonomicky aktívnych ľudí nižšia, na vykrytie vyšších výdavkov na dôchodky bude potrebné nájsť dodatočné príjmy.

Podľa RRZ by mohlo ísť o zvýšenie odvodov, daní, zníženie iných výdavkov verejnej správy alebo zníženie samotnej výšky dôchodkov nad rámec ich zníženia vplyvom kratšej kariéry.

red, SITA, foto: shutterstock

Načítať ďalšie súvisiace články
Load More By admin
Load More In Ekonomika

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pozrite si tiež

8. Tiger Woods (62,3 milióna USD, golf)

Po dvoch quarterbackoch amerického futbalu presedláme na predsa len jemnejší šport. Osmičk…