Domov Ekonomika Vplyv krízy na ekonomiku je veľmi diferencovaný

Vplyv krízy na ekonomiku je veľmi diferencovaný

0
0

Minulý rok Slovensko zvládlo lepšie, ako boli očakávania. Našťastie nedošlo na tie najhoršie scenáre, na ktoré poukazoval hlavne vývoj v druhom kvartáli 2020. Pokles ekonomiky v roku 2020 nedosiahol pôvodne očakávaných 9 -12 %. Ekonomika sa nakoniec prepadla len o 6 %. Samozrejme aj 6 % nie je zanedbateľný prepad. Najlepšie to vykresľuje fakt, že rok 2020 bol len druhý prípad ekonomického poklesu v celej histórii Slovenskej ekonomiky.

I napriek tomu, že sa nenaplnili tie najhoršie očakávania deficitu verejných financií na úrovni 12 mld eur, deficit na úrovni 7 mld je zlou správou.

„Ekonomika ako celok však bola veľmi odolná. Čo je pre aktuálnu ekonomickú krízu špecifické, je jej zdravotný aspekt. Práve zo zdravotného aspektu aktuálnej krízy, vyplývajú výrazne odlišné vplyvy na jednotlivé sektory ekonomiky. Sú sektory, kde bol vplyv krízy dokonca pozitívny.

Na jednej strane, výber DPH bol v roku 2020 vyšší ako v roku 2019, čo ukazuje na fungujúcu spotrebu v krajine, ale zároveň aj viditeľný vplyv zmeny vlády a spustenia reálneho boja proti podvodom všeobecne i v oblasti DPH,“ hovorí Predseda finančného výboru Marián Viskupič za stranu Sloboda a Solidarita (SaS).

PREČÍTAJTE SI TIEŽ: Coronarok v ekonomike

Sú však oblasti, kde majitelia firiem bojujú o holé prežitie svojich spoločností – sektory turizmu, gastra, kultúry ale aj športu, sú na kolenách. Aj napriek existujúcim formám pomoci, ktoré niekde viac a niekde menej dokážu vykrývať problémy, je jasné, že ekonomika potrebuje ďalšiu pomoc.

Schválili ďalšie formy pomoci

V priebehu januárovej schôdze sa tak v skrátenom legislatívnom konaní prijali v NRSR ďalšie formy pomoci. Nasmerované sú práve ku firmám, ktoré čelia najväčším problémom. Zmenami v Zákone o správe daní (Daňový poriadok) doplnili vláde SR kompetenciu, a to o možnosť upustiť od ukladania daňových sankcií.

Vláda môže plošne rozhodnúť o upustení od udelenia resp. vymáhania sankcií za oneskorené úhrady daní. Ťažko skúšaným podnikateľom to v ich podnikových financiách môže ponechať približne 25 mil €. Marián Viskupič vysvetľuje, že „za obdobie koronakrízy za rok 2020 hrozili sankcie z omeškania zaplatenia daní až 47 000 daňovým subjektom. (2 000 FO a 45 000 PO).

Úrok z omeškania by tak do štátneho rozpočtu priniesol cca 21 mil € za načas neuhradenú DPH a cca 4 mil € sankcie za oneskorene zaplatené ostatné dane. Podnikateľ v núdzi tak nebude musieť rozmýšľať, kde zháňať peniaze, ktoré už predtým kvôli korone nevedel zaplatiť načas“.

Zároveň umožnili Finančnej správe flexibilnejšie riešiť žiadosti daňových subjektov o odklady zaplatenia daní. Podľa doterajšej platnej úpravy musel daňový subjekt, ak žiadal napríklad o možnosť zaplatenia nedoplatku vyšší ako 3 000 eur v splátkach, ponúknuť záložné právo či iný spôsob zabezpečenia nedoplatku podľa občianskeho zákonníka.

Mnohí žiadatelia neboli v súčasnosti schopní takúto zábezpeku poskytnúť. Reálne nemajú žiadny majetok, ktorý by bol pre takúto formu ručenia vhodný, prípadne majú svoj majetok už založený iným veriteľom, najčastejšie bankou.

Aj napriek tomu, že tieto daňové subjekty mali úprimnú snahu riešiť svoj nedoplatok voči štátu, rigidne nastavené pravidlá zákona im túto možnosť prakticky znemožňovali.

Predchádzajúce znenie spôsobovalo problémy aj pri poskytovaní finančných prostriedkov z programu „Prvá pomoc“. Žiadateľ, či už živnostník alebo zamestnávateľ, môže o „Prvú pomoc“ požiadať len vtedy, ak má uhradené nedoplatky na daniach.

Testovanie ako daňový náklad

Aktuálnou zmenou zákona (67/2020 Z. z.) sa za daňové výdavky budú považovať náklady na testovanie covid a v súvislosti s ním. Mnoho podnikateľov testovalo zodpovedne a od začiatku za vlastné náklady. Nemôžu si totiž dovoliť zastavenie výroby a rozpad dodávateľsko – odberateľských reťazcov.

„Firmy robia maximum, aby z dôvodu chorobnosti nemuseli prerušiť výrobu. Pravidelne testujú svojich zamestnancov a stojí ich to veľké peniaze. Náklady nie sú malé a zahrňujeme do nich aj testovanie rodinných príslušníkov žijúcich v jednej domácnosti,“ dodáva Viskupič.

Parlament schválil aj zmiernenie podmienok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa. Do príjmov zarátajú príspevky poskytnuté v rámci pandemických opatrení. Toto pomôže ľuďom, ktorí by inak stratili nárok na vyplatenie daňového bonusu. (je možné ho vyplatiť až keď príjmy daňovníka presiahnu 6-násobok minimálnej mzdy za rok).

Cesta je jasná

Viskupič tvrdí, že s koronou sa musíme naučiť žiť. „Verím, že neistý a lockdownom postihnutý začiatok roka sa postupne zmení na očakávané oživenie. Testovanie funguje na dobrovoľnej báze, tam a vtedy, kde je najviac potrebné. Rozbehnúť sa musí aj očkovanie.

Cesta pre ekonomiku je tak jasná – umožniť podnikateľom testovať, čo najviac im pri tom pomôcť a to sme práve urobili. Musíme spustiť covid automat a postupne štartovať život tam, kde to ide. Aj keď podpora zamestnávateľov, aby neprepúšťali svojich zamestnancov funguje, nie je možné takto fungovať dlhodobo.“

red, tv, foto: archív tv, shutterstockNačítať ďalšie súvisiace články
Load More By Admin
Load More In Ekonomika

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pozrite si tiež

NAĎ: Ďalší IDEB úspešne za nami

Bratislava minulý týždeň uvítala už 9. ročník medzinárodného obranného veľtrhu IDEB 2022. …